CMSE® Quiz

CMSE® Quiz

Sprawdź swoją wiedzę

Czy bezpieczeństwo maszyn jest częścią twojej pracy? Czy jesteś zaangażowany w procesy: specyfikacji maszyny, budowy, konserwacji i / lub modernizacji? Skorzystaj z okazji, aby sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa!

Sprawdź swoją wiedzę, odpowiadając na 10 pytań dotyczących bezpieczeństwa maszyn w naszym teście CMSE®.

Przejdź do testu CMSE®!