Çalışanlar için CMSE®

Çalışanlar için CMSE®

Makine emniyetine yönelik mesleki gelişimi sürekli ve proaktif bir yaklaşımla desteklemenin emniyetle ilgili yapılan çalışmalarda farkındalığı arttırdığına ve emniyet uygulamalarının daha kolay hayata geçirilmesine katkıda bulunduğu gösterilmiştir.

Şirketinizdeki Yetkinlik Düzeyini Arttırın

Tesis içinde uzman olması, uyum/güven seviyesini arttırırken sağlık ve emniyet şartlarının karşılanmasını sağlar. Eğitim sırasında elde edilen bilgiler kaçınılmaz olarak şirketten diğer personele doğru yayılır; şirket içinde yetkinlik seviyesini arttırır ve emniyet seviyesinin yükselmesine katkı sağlar. Üretkenliğin artması ve kalite standartlarına bağlılık da, eğitimin ve CMSE® uzmanlarıyla birlikte çalışmanın sağladığı dolaylı avantajlardır.

Şirketinizdeki CMSE®ler

CMSE®ler şu konuların azalmasını sağlayabilir:

  • Zaman ve materyallerin verimsiz şekilde kullanımı
  • İş yeri kazaları ve bunların neden olduğu masraflar
  • Ekipmanın bakım masrafları
  • Personel değişim oranı ve işe devamsızlığı
  • İşe alım giderleri

Eğitim yoluyla Personel Gelişimi

Kariyer gelişimi için fırsatlar sunulması şirketinizdeki en önemli yeteneklerin elde tutulmasına yardımcı olabilir. CMSE® profesyonellerini işe alarak, şirketiniz hırslı adayları makineyle ilgili teknik konularda üst düzey uzmanlık bilgileriyle donatmayı isteyen işe alım profesyonelleri tarafından emniyet konusunda lider olarak görülecektir. İş piyasasına gelecek vaat eden yetenekleri yönlendiren eğitim kurumları aracılığıyla eğitimle ilgili şirket itibarınız artacaktır.

Sizin Tesisiniz, Sizin Sorumluluğunuz

Makine emniyeti konusunda yetkinliklerini gösterebilen profesyonel elemanların işe alınması, tesisinizin Sağlık ve Emniyet alanında proaktif bir tutumla çalışan bir tesis olarak tanınmasını sağlar.