Oletko myös koneenrakentaja?

Oletko myös koneenrakentaja?

Volker Schulze on koneenrakentaja. Hänen ydinosaamisalueensa on tehokkaiden koneiden rakentaminen ja suunnittelu. Niitä käytetään monilla eri valmistusaloilla. Volker Schulzelta vaaditaan yhä useammin todisteita siitä, että koneiden suunnittelussa on noudatettu voimassa olevia lakeja ja standardeja.

360°-yleiskuva ja tekninen tietotaito

Schulze halusi käydä koulutuksen, joka antaisi kattavan yleiskuvan koneturvallisuudesta. Hänellä oli jo paljon tietoa, mutta hän halusi laajentaa teknistä asiantuntemustaan mekaniikan, pneumatiikan, sähkön ja hydrauliikan sekä lainsäädännön alalta.

Tuo tieto ajoissa rakennusvaiheeseen

CMSE®-koulutuksen suoritettuaan Volker Schulze

  • sai sertifikaatin osoituksena asiantuntemuksestaan tietyillä koneturvallisuuden avainalueilla
  • pystyi varmistamaan, että lakisääteiset vaatimukset täytetään kaikissa vaiheissa, aina suunnittelusta käyttöönottoon
  • pystyi hyödyntämään tietojaan osallistumalla itse suunnitteluvaiheeseen, mikä laski hänen yrityksensä kustannuksia

Rakenna turvallisempia ja tehokkaampia koneita

Koneenrakentajana asiakkaiden vaatimukset ovat hänellä etusijalla koneita rakennettaessa. Tämä edellyttää älykästä rakennetta, joka noudattaa lakisääteisiä määräyksiä. CMSE® tarjoaa kokonaisratkaisun koneenrakentamiseen.