Bent u ook een constructeur van machines?

Bent u ook een constructeur van machines?

Volker Schulze is een constructeur van machines. Zijn kerndeskundigheid is de bouw en constructie van krachtige machines. Deze worden in een groot aantal productiesectoren ingezet. Aan de heer Schulze wordt steeds vaker gevraagd om een bewijs dat bij de plaatsing van de machines de geldende wetten en normen in acht worden genomen.

Volledig overzicht en technische knowhow

De heer Schulze wilde een training volgen die een volledig overzicht inzake machineveiligheid biedt. Hij beschikte weliswaar al over een uitgebreide kennis, maar wilde zijn technische knowhow op speciale gebieden zoals mechanica, pneumatiek, elektriciteit en hydraulica alsmede juridische kwesties uitbreiden.

Kennis vroegtijdig in de constructiefase inbrengen

Als CMSE® heeft de heer Schulze

  • een certificaat ontvangen als bewijs van zijn kennis op bepaalde essentiële gebieden van machineveiligheid
  • de mogelijkheid middels de inachtneming van wettelijke eisen vanaf de constructiefase tot en met de implementatie te voldoen aan de wensen van de klant
  • zijn middelen optimaal benut door zelf deel te nemen aan de constructiefase, zodat de onderneming kosten kan besparen

Constructie van veilige, krachtige machines

Als constructeur van machines heeft bij u de bouw van machines volgens de eisen van de klant voorrang. Dit vereist een intelligente constructie met inachtneming van de wetgeving. CMSE® biedt u een totaaloplossing voor de machinebouw.