CMSE® FAQ

 

 

Voordelen en competenties

 

Welke voordelen heeft deelname aan de kwalificatie voor CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) mij te bieden?

Met een succesvolle deelname aan de kwalificatie voor CMSE® toont u uw verworven deskundigheid aan op alle relevante gebieden van machineveiligheid. U ontvangt een internationaal erkend TÜV NORD-certificaat waarmee u zich verzekert van een extra kwalificatie voor uw carrière. En last but not least maakt u dan deel uit van een wereldwijde gemeenschap van experts.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om deel te kunnen nemen aan de CMSE®-kwalificatie?

Om de CMSE®-kwalificatie te verkrijgen, moet aan ten minste één van de volgende vereisten zijn voldaan:

Voorwaarde 1: Minstens vijf jaar ervaring op het gebied van veiligheid

Minstens vijf jaar werkervaring op een of meer gebieden van machineveiligheid, bijv. technologie, veiligheidsgerelateerde constructie en productie, veiligheidsgerelateerd onderhoud en reparatie.

OF

Voorwaarde 2: Kwalificatie minstens 1 jaar ervaring

Formele kwalificatie(s) op het gebied van algemene natuurwetenschappen, ingenieurswezen, technologie, bouw en constructie of onderhoud en reparatie van machines door een universiteit/technische hogeschool met een opleidingsduur van minstens twee jaar.

EN

Minstens één jaar praktijkervaring op een of meer gebieden die zijn gerelateerd aan machineveiligheid, bijv. technologie, veiligheidsgerelateerde constructie en productie, veiligheidsgerelateerd onderhoud en reparatie.

 

Voorwaarden en aanmelding

 

Waarom moet ik in het aanmeldingsformulier ook informatie over mijn kwalificaties opgeven?

Deze informatie is nodig om ervoor te zorgen dat geïnteresseerde voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Alle informatie die Pilz via registratieformulieren verkrijgt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Pilz en TÜV NORD zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden. Mocht u vragen hebben over het invullen van het aanmeldingsformulier, richt u dan tot admin@cmse.com.

Hoe weet ik of ik tot de CMSE®-kwalificatie ben toegelaten?

Uw aanmelding zal aan de hand van de vereisten worden gecontroleerd. Vervolgens wordt u door Pilz op de hoogte gesteld of u bij de cursus wordt toegelaten of dat wij aanbevelen om de kwalificatie op een later tijdstip af te ronden.

Wat kan ik doen als ik niet aan de vereisten voldoe?

De minimumvereisten zorgen ervoor dat geïnteresseerden in staat zijn het examen te behalen en het CMSE®-certificaat kunnen krijgen, samen met de nodige achtergrond en ervaring en de vierdaagse kwalificatie. Als u momenteel nog niet aan de vereisten voldoet, raden we u aan de CMSE®-kwalificatie pas af te ronden op het moment dat u aan de vereisten voldoet.

Wat kan ik doen als het expertniveau van CMSE® nu nog te hoog voor mij is en ik graag eerst een basis- of geavanceerde cursus wil bijwonen?

Pilz biedt een veelvoud aan seminars aan op het gebied van de machineveiligheid waarvoor niet aan bijzondere voorwaarden hoeft te worden voldaan. Onderwerpen van seminars, inhoud en cursusinformatie vindt u hier. Of neem gerust contact met ons op als u vragen hebt over andere cursusonderwerpen.

Wat zijn de kwalificaties/competenties van de CMSE®-trainers?

Alle CMSE®-trainers zijn experts van Pilz of van andere gekwalificeerde ondernemingen of instellingen. Iedere CMSE®-cursus wordt begeleid door een trainer van Pilz die het examen “CMSE® Train the Trainer”, dat ook door TÜV NORD is gecertificeerd, met succes heeft afgerond. Bovendien kan iedereen die aan de CMSE®-cursus heeft deelgenomen uitgebreide praktijkervaring aantonen op het gebied van de machineveiligheid en zijn zij bewezen experts in het betreffende onderwerp.

 

Prestaties en condities

 

Welke services zijn in het cursusgeld inbegrepen?

De volgende services zijn in het cursusgeld inbegrepen:

  • Vierdaagse training
  • Lunch en drinken op alle dagen
  • Alle trainingsdocumentatie en hand-outs
  • Examengeld
  • Certificeringskosten (bij behalen van het examen)

Meer details over de services vindt u hier.

Zijn er naast het cursusgeld nog bijkomende kosten voor mij?

Nee, er zijn geen bijkomende kosten. In het cursusgeld zijn alle kosten die gerelateerd zijn aan de kwalificatie inbegrepen, inclusief examengeld en certificaat. Alleen onkosten voor reizen, accommodatie en maaltijden buiten de cursustijden om worden door de deelnemer gedragen.

Als u het examen niet behaalt, zijn er extra kosten voor het herexamen. Ook het vernieuwen van het certificaat na vier jaar moet worden betaald, maar dit omvat naast een eendaagse cursus en alle cursusdocumenten ook kosten voor een nieuwe certificering.

Onkosten voor reizen, accommodatie en maaltijden buiten de cursustijden om worden door de deelnemer gedragen.

Ik wil graag meerdere mensen uit mijn bedrijf aanmelden. Bestaan hiervoor groepskortingen?

U kunt zich richten tot de contactpersoon in uw land om meerdere deelnemers aan te melden of voor het uitvoeren van cursussen in-house. Wij organiseren ook de uitvoering in verschillende landen voor u.

Hoe vindt betaling plaats?

Raadpleeg voor de betalingsvoorwaarden, die per land kunnen verschillen, het aanmeldingsformulier.

Naar wie gaat mijn betaling?

Omdat Pilz de CMSE®-cursussen organiseert, ontvangt Pilz het volledige factuurbedrag. Dit omvat bijvoorbeeld de kosten voor het TÜV NORD-certificaat, het examengeld en de maaltijden tijdens de cursus (zie services).

Raadpleeg voor de betalingsvoorwaarden, die per land kunnen verschillen, het aanmeldingsformulier.

Wat gebeurt er als ik de cursus moet annuleren?

De annuleringsvoorwaarden zijn te vinden in het aanmeldingsformulier en de Algemene Voorwaarden.

Wat gebeurt er als ik niet op alle cursusdagen kan deelnemen?

Het cursusgeld kan niet worden gerestitueerd. Ook kunt u de cursus niet bezoeken op een ander moment dan waarvoor u zich heeft aangemeld. Om het CMSE-certificaat te verkrijgen, is het noodzakelijk dat u aan alle cursusdagen deelneemt en het examen met succes afrondt. Als er nog redenen zijn die u verhinderen om deel te nemen, neem dan tijdig contact met ons op zodat wij een oplossing voor u kunnen vinden.

Kan iemand mijn plaats innemen?

Nee, iemand anders kan niet uw plaats innemen. Om de certificering voor CMSE® - Certified Machinery Safety Expert te verkrijgen, is het noodzakelijk dat u persoonlijk deelneemt aan alle cursusonderdelen.

 

Examen en certificaat

 

Hoeveel punten moet ik halen om het examen te behalen?

Om het CMSE®-certificaat te behalen, moet u minstens 80% van de examenvragen juist hebben beantwoord. Tijdens het afsluitende examen kunt u de cursusdocumenten raadplegen die u in het kader van de CMSE-kwalificatie ter beschikking zijn gesteld.

Wordt het resultaat van het examen direct na afloop aan mij meegedeeld?

De examenformulieren worden officieel beoordeeld door TÜV NORD. U ontvangt het resultaat doorgaans ongeveer vier weken na het examen. U ontvangt dan een e-mail met informatie of u het examen heeft behaald. Als u geslaagd bent, sturen wij u het certificaat per post toe.

Zijn er documenten waarmee ik mij op de cursus kan voorbereiden?

Alle noodzakelijke informatie voor het verkrijgen van de kwalificatie worden u in het kader van de cursus meegedeeld. Voor het afsluitende examen kunt u de cursusdocumenten raadplegen. Voor een eerste inschatting van uw kennis raden wij u de CMSE® Quiz aan. Hier kunt u uw kennis testen door 10 vragen te beantwoorden die vergelijkbaar zijn met de inhoud en de omvang van de vragen op het CMSE®-examen.

Hoeveel leerwerk is er verbonden aan het CMSE®-examen?

Alle noodzakelijke informatie voor het verkrijgen van de kwalificatie worden u in het kader van de cursus meegedeeld. U ontvangt de volledige cursusdocumenten al op de eerste dag van de cursus. Deze kunt u tijdens het examen raadplegen. Aangezien het een uitdagend examen is, raden wij u bij de voorbereiding op het examen aan de inhoud van de cursus te herhalen en te onthouden.

Hoe kan ik mijn bestaande certificaat verlengen?

Iedere vier jaar moet het CMSE®-certificaat worden vernieuwd. Hiervoor kunt u een eendaagse cursus bezoeken, wat ook kosten met zich meebrengt. Gedetailleerde informatie voor uw betreffende land vindt u hier.

 

Organisatorisch

 

Is er subsidie/financiële steun voor de CMSE®-kwalificatie?

In sommige landen wordt een subsidie toegekend aan de CMSE®-kwalificatie. De hoogte van het bedrag kan variëren volgens de regelgeving in het betreffende land. Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon in uw land.

Hoe en waar reserveer ik een overnachting? Zijn er voordelen voor deelnemers aan de cursus?

Wij helpen u graag bij het reserveren van geschikte accommodatie en geven speciale voorwaarden uiteraard aan u door. Uw contactpersoon staat hiervoor tot uw beschikking.