CMSE® FAQ

 

 

Fordele og kompetence

 

Hvilke fordele får jeg ved at deltage i kvalifikationen til CMSE® – Certified Machinery Safety Expert?

Når du har bestået prøven efter kvalifikationen til CMSE®, kan du dokumentere din erhvervede kompetence inden for alle maskinsikkerhedsområder. Du får et internationalt anerkendt TÜV NORD-certifikat og sikrer dig dermed en ekstra kvalifikation til din erhvervskarriere. Og sidst, men ikke mindst, bliver du en del af et globalt fællesskab af eksperter.

Hvilke forudsætninger skal jeg opfylde for at kunne deltage i kvalifikationen til CMSE®?

For at opnå kvalifikationen til CMSE® skal mindst en af følgende forudsætninger være opfyldt:

1. forudsætning: Mindst 5 års erfaring inden for sikkerhedsområdet

Mindst 5 års erhvervserfaring/uddannelse inden for et eller flere områder i forbindelse med maskinsikkerhed, f.eks. teknologi, sikkerhedsrelateret konstruktion og produktion, sikkerhedsrelateret vedligeholdelse og reparation.

ELLER

2. forudsætning: Kvalifikation mindst 1 års erfaring

Formelle kvalifikationer inden for områderne almen naturvidenskab, ingeniørvidenskab, teknologi, byggeri og konstruktion eller vedligeholdelse og reparation af maskiner fra et universitet/en teknisk højskole med en uddannelse på mindst to år.

OG

Mindst et års praktisk erfaring inden for et eller flere områder i forbindelse med maskinsikkerhed, f.eks. teknologi, sikkerhedsrelateret konstruktion og produktion, sikkerhedsrelateret vedligeholdelse og reparation.

 

Forudsætninger og tilmelding

 

Hvorfor skal jeg også give oplysninger om min kvalifikation på tilmeldingsformularen?

Disse oplysninger er nødvendige for at sikre, at de interesserede opfylder betingelserne for deltagelse. Alle oplysninger, som videregives til Pilz i form af tilmeldingsformularerne, behandles strengt fortroligt. Pilz og TÜV NORD videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart. Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af tilmeldingsformularerne, bedes du henvende dig til admin@cmse.com.

Hvordan finder jeg ud af, om jeg er blevet godkendt til kvalifikationen til CMSE®?

Din tilmelding kontrolleres vedrørende de nødvendige forudsætninger. Derefter orienteres du af Pilz om, hvorvidt du er blevet godkendt til kurset, eller om vi vil anbefale, at du først deltager i kvalifikationen på et senere tidspunkt.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke opfylder de nødvendige forudsætninger?

Minimumskravene sikrer, at de interesserede er i stand til at bestå prøven og få CMSE®-certifikatet – sammen med den nødvendige baggrund og passende erfaringer samt kvalificeringen på 4 dage. Hvis du endnu ikke i øjeblikket opfylder de nødvendige forudsætninger, anbefaler vi, at du først deltager i CMSE®-kvalifikationen på det tidspunkt, hvor du opfylder kravene.

Hvad kan jeg gøre, hvis ekspertniveauet for CMSE® aktuelt er for højt for mig, og jeg gerne vil gå på et grundkursus eller et kursus for viderekommende?

Pilz tilbyder mange seminarer inden for maskinsikkerhed, som ikke kræver særlige forudsætninger. Du finder seminaremner, indhold og kursusdetaljer her. Du må også gerne kontakte os med alle spørgsmål om andre kursusemner.

Hvilken kvalifikation/hvilke kompetencer har CMSE®-underviserne?

Alle CMSE®-undervisere er eksperter fra Pilz eller andre kvalificerede virksomheder eller institutioner. Alle CMSE®-kurser varetages af en underviser fra Pilz, som har bestået prøven "CMSE® Train the Trainer", der også er certificeret af TÜV NORD. Derudover kan alle personer, som er involveret i CMSE®-kurset, dokumentere praktisk erfaring i maskinsikkerhed og er anerkendte eksperter inden for det emneområde, som de underviser i.

 

Ydelse og betingelser

 

Hvilke ydelser er med i kursusgebyret?

Følgende ydelser er med i kursusgebyret:

  • Et firedageskursus
  • Middagsmad og drikkevarer alle dage
  • Alt kursusmateriale og uddelt materiale
  • Prøvegebyr
  • Certificeringsgebyr (hvis prøven bestås)

Yderligere oplysninger om ydelserne finder du her.

Skal jeg betale flere ekstragebyrer ud over kursusgebyrerne?

Nej, der kommer ikke yderligere gebyrer til. Kursusgebyrerne omfatter alle omkostninger, som er forbundet med kvalifikationen inklusive prøvegebyr og certifikat. Deltagerne skal kun betale omkostningerne til rejse, overnatning og forplejning uden for undervisningsperioderne.

Hvis prøven ikke bestås, påløber der omkostninger til gentagelse af prøven. Fornyelsen af certifikatet efter 4 år koster også et gebyr, men indeholder ud over endagskurset og alle kursusdokumenter også gebyrerne til den nye certificering.

Deltagerne skal betale omkostningerne til rejse, overnatning og forplejning uden for undervisningsperioderne.

Jeg vil gerne tilmelde flere personer fra mit firma. Er der grupperabatter i den forbindelse?

Henvend dig til kontaktpersonen i dit land for at tilmelde flere deltagere eller gennemføre in-house-kurser. Vi organiserer også gerne gennemførelse af kurser i flere forskellige lande.

Hvordan betaler jeg?

Du finder betalingsbetingelserne, som kan være forskellige fra land til land, på tilmeldingsformularen.

Hvem betaler jeg til?

Pilz organiserer CMSE®-kurserne, derfor modtager Pilz også det komplette fakturabeløb. Det omfatter f.eks. omkostningerne til TÜV NORD-certifikatet, prøveomkostningerne og forplejning under kurset (se under Ydelser).

Du finder betalingsbetingelserne, som kan være forskellige fra land til land, på tilmeldingsformularen.

Hvad sker der, hvis jeg bliver nødt til at framelde mig kurset?

Du finder frameldingsbetingelserne på tilmeldingsformularen og i de almindelige forretningsbetingelser.

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan deltage på alle kursusdage?

Du kan ikke få refunderet kursusgebyrerne. Du kan heller ikke deltage i kurset på et andet tidspunkt end det, du har bestilt. For at få CMSE-certifikatet skal du deltage på alle kursusdage og bestå den afsluttende prøve. Hvis der alligevel opstår årsager, der forhindrer dig i at deltage, skal du kontakte os så hurtigt som muligt, så vi kan finde en løsning til dig.

Kan jeg få en anden til at afløse mig?

Nej, du kan ikke få en anden til at afløse dig. For at få certificeringen som CMSE® – Certified Machinery Safety Expert skal du deltage personligt i alle dele af kurset.

 

Prøve og certifikat

 

Hvor mange point skal jeg opnå for at bestå den afsluttende prøve?

Du skal besvare mindst 80 % af spørgsmålene til prøven korrekt for at få CMSE®-certifikatet. Til den afsluttende prøve kan du som hjælpemiddel bruge de kursusdokumenter, som du har fået stillet til rådighed i forbindelse med CMSE-kvalifikationen.

Får jeg resultatet af prøven at vide lige bagefter?

Prøvearkene vurderes af en officiel instans hos TÜV NORD. Du modtager derfor som regel resultatet ca. 4 uger efter prøven. Du modtager en e-mail med information om, hvorvidt du har bestået prøven. Hvis du har bestået prøven, sender vi dig certifikatet med posten.

Findes der dokumenter som forberedelse til kurset?

I forbindelse med kurset får du alle nødvendige oplysninger om, hvordan du opnår kvalifikationen. Du kan bruge kursusdokumenterne som hjælpemiddel i forbindelse med den afsluttende prøve. Vi anbefaler CMSE®-quizzen som en første vurdering af din viden. Her kan du teste din viden ved at besvare 10 spørgsmål, som ligner indholdet og omfanget af spørgsmålene til CMSE®-prøven.

Hvor meget studiearbejde er der forbundet med prøven til CMSE®?

I forbindelse med kurset får du alle nødvendige oplysninger om, hvordan du opnår kvalifikationen. Allerede på den første kursusdag får du alle kursusdokumenterne. Dem kan du bruge som hjælpemiddel under prøven. Eftersom prøven er krævende, anbefaler vi, at du repeterer og indprenter dig kursusindholdet i forbindelse med dine forberedelser til prøven.

Hvordan fornyer jeg mit allerede beståede certifikat?

CMSE®-certifikatet skal fornyes hvert fjerde år. For at gøre det skal du deltage i et endagskursus, som der opkræves gebyrer for. Du finder detaljerede informationer i forbindelse med dit land her.

 

Organisatorisk

 

Kan man få tilskud/økonomisk støtte til kvalifikationen til CMSE®?

I visse lande kan man få tilskud til kvalifikationen til CMSE®. Tilskuddets størrelse kan være forskellig afhængigt af reglerne i det pågældende land. Henvend dig til kontaktpersonen i dit land for at få yderligere oplysninger.

Hvordan og hvor bestiller jeg overnatning? Findes der rabatter til kursusdeltagere?

Vi hjælper dig gerne med at bestille en egnet overnatningsmulighed og videregiver naturligvis eventuelle fordele i form af specialaftaler til dig. Din kontaktperson hjælper dig gerne med dette.