TÜV NORD-certifikat

TÜV NORD-certifikat

TÜV NORD som internationalt certificeringsorgan

Kurset CMSE® - Certified Machinery Safety Expert certificeres uafhængigt af TÜV NORD som internationalt certificeringsorgan. TÜV NORD udvælger 40 spørgsmål, som deltagerne får forelagt på den sidste kursusdag. TÜV NORD tildeler det pågældende certifikat, hvis der opnås mere end 80% af det maksimale pointtal ved prøven.

Prøveresultater fra TÜV NORD

Pilz sender prøveresultaterne til deltagerne, når TÜV NORD har bekendtgjort dem. Deltagere, der ikke har bestået, har mulighed for at gå op til en ny prøve på et senere tidspunkt. Disse tidspunkter afhænger af udbudsdatoerne og aftales mellem den enkelte deltager, Pilz og TÜV NORD. Når en deltager får besked om, at han har bestået prøven, har denne ret til at bruge titlen CMSE® Certified Machinery Safety Expert. Certifikatet fra TÜV NORD er dokumentation for kompetence inden for maskinsikkerhed.

Fornyelse af TÜV-NORD-certifikatet

Det er en betingelse fra TÜV NORD, at certifikatet skal fornyes hvert fjerde år. Det kræver et 1-dagskursus, hvor ændringerne af sikkerhedsforskrifter og standarder, internationalt gennemprøvede metoder og nye sikkerhedsteknologier gennemgås. Pilz kontakter dig, når dit certifikat er tæt på at udløbe. Denne fornyelse certificeres også af TÜV NORD.

Certificering fra TÜV NORD fremmer din karriere

Tildelingen af TÜV-NORD-certifikatet beviser din kompetence inden for maskinsikkerhed. Da der er tale om et internationalt anerkendt certifikat, kan du fremme din karriere og styrke din position i branchen.