Prøve

Prøve

CMSE®-prøven er en væsentlig del af TÜV NORDs tildeling af certifikatet. Prøven finder sted på kursets fjerde og sidste dag. Prøven skal klarlægge, om deltageren kan anvende den viden om maskinsikkerhed, som denne har tilegnet sig under kurset. Den skal også klarlægge, om deltageren har forstået kursets indhold og kan opfylde de stillede krav under prøven.

Prøvens forløb

  • Prøven er skriftlig og består af multiple-choice-spørgsmål
  • Der er i alt 40 spørgsmål
  • Prøven varer 60 minutter
  • Der er tale om en prøve med skriftlige hjælpemidler. Under prøven er det tilladt at bruge det skriftlige materiale fra kurset.
  • Alle deltagere, som består prøven, får et certifikat
  • De deltagere, som ikke består prøven, kontaktes og får tilbudt tidspunkter, hvor de kan komme op til en ny prøve

Ny prøve?

Det er en forudsætning for at kunne deltage i den skriftlige prøve, at man har deltaget i de forskellige kursusmoduler. Hvis man har deltaget i alle fem moduler, må man gå op til prøven. Hvis en deltager ikke består prøven, skal denne op til hele prøven igen. Det er ikke nødvendigt at deltage i det 4-dages kursus for at gå op til en ny prøve. Hvis prøven heller ikke bestås, anden gang den gentages, er det nødvendigt igen at deltage i 4-dageskurset.