Er du også Safety Manager?

Er du også Safety Manager?

Tom Robertson er Global Safety Manager. Tom Robertson arbejder for en multinational produktionsvirksomhed med hovedkontor i Tyskland. Han har ansvaret for 5.580 medarbejderes sikkerhed i 42 virksomheder i mere end 20 lande. Han skal sørge for, at alle afdelinger i virksomheden har samme nødvendige sikkerhedskompetence.

Ensartede løsninger og et fælles sprog

Tom Robertson havde behov for et globalt team, som kunne kommunikere med hinanden på samme niveau. Han ønsker at anvende mindst én person i hver afdeling, der overvåger maskinsikkerheden, og som sammen med ham er i stand til at sikre en virksomhedsomspændende, internationalt ensartet fremgangsmåde.

Kurset skulle være en inspiration for deltagerne. Til dette formål forestillede han sig et kursus, der kunne uddanne hans team til en omfattende gruppe af maskinsikkerhedseksperter. Samtidig skulle denne gruppe være i stand til at udvikle en globalt ensartet løsning og, uafhængigt af geografisk placering, kunne tale et fælles maskinsikkerheds-"sprog".

Faglig viden på et fælles niveau

De fleste af hans teammedlemmer har bestået prøven til CMSE®. Nogle teammedlemmer med mindre erfaring skulle op til en ny prøve.

Tom Robertson ser tre fordele, fordi han kan:

  • kommunikere globalt med CMSE®-eksperterne på samme niveau på baggrund af deres faglige viden
  • være sikker på, at hans personale uanset geografisk placering er kompetent med hensyn til hele maskinens livscyklus: Fra lovgivning og sikkerhedsforanstaltninger til Functional Safety
  • garantere, at virksomhedens sikkerhedspolitik implementeres ensartet over hele verden

Din globale indflydelse

Som ansvarlig chef for flere lande får du med brug af CMSE®-maskinsikkerhedseksperter mulighed for en mere effektiv implementering af virksomhedens politik og sikring af en globalt ensartet fremgangsmåde i forhold til maskinsikkerhed.