Jesteś globalnym menedżerem ds. bezpieczeństwa?

Jesteś globalnym menedżerem ds. bezpieczeństwa?

Tom Robertson jest globalnym menedżerem ds. bezpieczeństwa. Pracuje w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym z siedzibą w Niemczech. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ponad 5580 pracowników zatrudnionych w 42 zakładach, działających łącznie w ponad 20 krajach. Jego obowiązkiem jest zapewnianie, że każdy z zakładów dysponuje odpowiednimi kompetencjami w zakresie bezpieczeństwa.

Kompleksowe rozwiązania i wspólny język

Tom potrzebował globalnego zespołu, w którym możliwa byłaby komunikacja na jednym poziomie. Chciał wyznaczyć w każdym z zakładów, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za nadzorowanie bezpieczeństwa maszyn, zdolną do koordynacji mającej na celu zapewnienie stosowania w całej firmie jednolitego podejścia do kwestii bezpieczeństwa.

Szukał szkolenia, które uczyniłoby z jego zespołu grupę wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa maszyn oraz umożliwiło przyjęcie przez osoby pracujące w różnych częściach świata jednolitego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, w celu porozumiewania się we wspólnym „języku” bezpieczeństwa maszyn.

Biegłe zrozumienie na niezmiennie wysokim poziomie

Większości członków jego zespołu udało się zdać egzamin CMSE®.

Tom widzi w zastosowanym rozwiązaniu trzy główne korzyści:

  • Dzięki pełnemu zrozumieniu kluczowych kwestii, może komunikować się z przebywającymi w różnych częściach świata pracownikami z uprawnieniami CMSE® na jednym poziomie.
  • Ma pewność, że pracownicy wyznaczeni w poszczególnych lokalizacjach posiadają umiejętności pozwalające im osiągać zadane cele – między innymi wdrażać zabezpieczenia oraz zapewniać bezpieczeństwo funkcjonalne, a także zgodność z wymaganiami przepisów – przez cały okres eksploatacji maszyn.
  • Gwarantuje ono wdrażanie polityki bezpieczeństwa firmy w sposób jednolity w skali globalnej.

Twój globalny wpływ

Zatrudnianie pracowników z uprawnieniami CMSE® pozwala menedżerom odpowiedzialnym za międzynarodową działalność skuteczniej wdrażać politykę bezpieczeństwa oraz zapewniać stosowanie jednolitego podejścia do kwestii związanych z bezpieczeństwem maszyn w skali globalnej.