Kwestie prawne

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 3409-0
Faks:    +49 711 3409-133
E-mail:  info@pilz.de

Forma prawna

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern
Rejestr handlowy przy Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie: HRA 210 893

Komplementär Gesellschaft Peter Pilz GmbH, Ostfildern
Rejestr handlowy przy Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie: HRB 210 612

Nr id. podatk: DE145355773

Zarząd

Susanne Kunschert
Thomas Pilz

 

Redakcja
CMSE® Global Organisation
Cork Business and Technology Park,
Model Farm Road, Cork
Irlandia


Dane kontaktowe
Tel.:                       +353 21 4346535
Faks:                     +353 21 4804994
Strona internetowa: www.cmse.com
Adres e-mail:          admin@cmse.com

 

Wszystkie osoby, wymienione na stronie internetowej firmy Pilz nie wyrażają w sposób wyraźny zgody na jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie i przekazywanie swych danych zgodnie z § 28 federalnej ustawy o ochronie danych.


Zastrzeżenia prawne:
Informacje opublikowane na niniejszej stronie internetowej zostały dokładnie sprawdzone przez CMSE® lub przez strony trzecie. CMSE® nie ponosi odpowiedzialności za bezbłędność ani za kompletność jakichkolwiek informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (w szczególności informacji o cenach). Wszystkie informacje mogą w każdej chwili ulec zmianie. Zamieszczając odnośniki do witryn internetowych stron trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Należy pamiętać, że dostęp do przywoływanych witryn internetowych stron trzecich uzyskuje się na własne ryzyko. Ponadto wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu jakichkolwiek adresów e-mail zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej do celów rozsyłania pocztą elektroniczną niepożądanych reklam (tzw. „spamu”).

Informacje o prawach autorskich:
Treści i materiały przygotowywane przez administratorów niniejszej strony internetowej i na niej zamieszczane są chronione niemieckim prawem autorskim. Strony internetowe CMSE® mogą zawierać obrazy, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Autorzy strony nie wykorzystali ani nie opublikowali rozmyślnie żadnych materiałów chronionych prawem autorskim bez uprzedniego uzyskania stosownych pozwoleń. Tekst, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki animacji i pliki wideo oraz ich rozmieszczenie na stronie internetowej CMSE® są chronione prawem autorskim lub innymi środkami ochrony własności intelektualnej. Zabrania się ich kopiowania na potrzeby użytku handlowego, rozpowszechniania, modyfikowania i umieszczania na innych stronach internetowych. Zabrania się kopiowania stron internetowych i ich zawartości bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na piśmie ze strony CMSE® Global Organisation. W razie stwierdzenia dopuszczenia się jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że dopuściliśmy się jakiegokolwiek naruszenia takich praw, niezwłocznie podejmiemy kroki mające na celu usunięcie bezprawnych treści.

Informacje na temat licencji:
Celem CMSE® Global Organisation było stworzenie innowacyjnej strony internetowej zawierającej kompletne informacje dotyczące szkolenia. Konieczne jest jednak zrozumienie, że CMSE® Global Organisation musi chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki handlowe i prawa autorskie. W związku z tym prosimy mieć na uwadze fakt, że korzystanie z niniejszej strony internetowej nie daje prawa do wykorzystania w jakikolwiek sposób własności intelektualnej spółek CMSE® lub własności intelektualnej stron trzecich.


Wszelkie uwagi na temat naszej strony internetowej pozwolą nam usprawnić świadczone usługi oraz zapewniać kompletne informacje. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres admin@cmse.com