Zakres kursu

Zakres kursu

Szkolenie CMSE® prowadzone jest przez inżynierów firmy Pilz. Instruktorzy Ci mają wieloletnie doświadczenie praktyczne i obszerną wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn oraz posiadają stosowne kwalifikacje w zakresie inżynierii i zapewniania bezpieczeństwa (sami również zdobyli tytuł Certified Machinery Safety Expert).

Metodologia nauczania

Szkolenie ma formę interaktywnych prezentacji; każdego uczestnika zachęca się do aktywnej współpracy z instruktorem i grupą oraz stawiania pytań. W ciągu czterech dni zrealizowanych zostaje pięć modułów; dwie sesje warsztatów mają na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy. Ostatniego dnia odbywa się egzamin, podczas którego uczestnicy mają do dyspozycji materiały pomocnicze; jego pomyślne zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu.

Dzień 1

Moduł 1 – Wprowadzenie do bezpieczeństwa

 • Podstawy bezpieczeństwa
 • Umotywowanie rozpatrywania bezpieczeństwa maszyn
 • Wprowadzenie do stosownych przepisów
 • Zakres obowiązków kluczowych zaangażowanych i odpowiedzialnych osób
 • Wprowadzenie do systemów zarządzania bezpieczeństwem

Moduł 2 – Przepisy bezpieczeństwa maszyn

 • Przepisy dotyczące projektowania, konstruowania i utrzymania maszyn i sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów lokalnych
 • Wymagania dotyczące zgodności oraz procedury wprowadzania maszyn na rynek, sprzedaży maszyn i przekazywania maszyn do eksploatacji, m.in. europejskie oznaczenie CE
 • Przepisy dotyczące wyposażenia i miejsca pracy
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy związane z maszynami, w tym ergonomia, hałas, drgania i środki chemiczne

                           

 

                         
 

Dzień 4

Moduł 5 – Bezpieczeństwo funkcjonalne układów ciśnieniowych

 • Wymagania norm ISO 4413 (Napędy i sterowania hydrauliczne) i ISO 4414 (Napędy i sterowania pneumatyczne)
 • Środki wymagane do bezpiecznego wykonywania układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Kwestie związane z podzespołami hydraulicznymi i pneumatycznymi
 • Projektowanie zabezpieczających części układów ciśnieniowych w sposób zgodny z wymaganiami normy ISO 13849-1
 • Przykłady zabezpieczających układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Warsztaty bezpieczeństwa funkcjonalnego poparte rzeczywistymi przykładami
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Egzamin CMSE®

Dzień 2

Moduł 3 – Ocena ryzyka

 • Ocena ryzyka według międzynarodowej normy ISO 12100 i najlepsze praktyki
 • Omówienie metodologii oceny ryzyka na podstawie rzeczywistych przykładów
 • Szczegółowa procedura oceny ryzyka
 • Wdrażanie i zastosowanie w procesie oceny ryzyka innych obowiązujących norm dotyczących maszyn
 • Wprowadzenie do zmniejszania ryzyka po dokonaniu oceny ryzyka
 • Praktyczne warsztaty oceny ryzyka poparte rzeczywistymi przykładami

Moduł 4 – Wygrodzenia mechaniczne

 • Wymagania międzynarodowych norm dotyczące zabezpieczania maszyn
 • Definicje, typy i przykładowe zastosowania wygrodzeń mechanicznych
 • Analiza bezpiecznej odległości według normy ISO 13857

Moduł 4 – Urządzenia zabezpieczające i technologie zabezpieczeń

 • Przegląd urządzeń zabezpieczających, ich zastosowania i powiązane wymagania
 • Specyfikacja i użytkowanie, zalety i wady: m.in. blokady, bariery świetlne i elementy obsługi dwuręcznej
 • Dodatkowe środki ochrony, m.in. wymagania dotyczące wyłączników bezpieczeństwa
 • Zastosowanie układów sterowania związanych z bezpieczeństwem

Dzień 3

Moduł 4 – Bezpieczeństwo elektryczne

 • Szczegółowe omówienie międzynarodowej normy IEC 60204-1 (Wyposażenie elektryczne maszyn)
 • Kwestie związane z projektowaniem instalacji elektrycznych: od zasilania wejściowego do poprawnego zatwierdzenia
 • Bezpieczne użytkowanie i utrzymanie maszyn elektrycznych

Moduł 5 – Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania

 • Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 13849
 • Specyfikacja, projektowanie i zatwierdzanie bezpieczeństwa funkcjonalnego układów sterowania
 • Określanie poziomów zapewnienia (PL) i nienaruszalności (SIL) bezpieczeństwa odpowiadających zabezpieczeniom
 • Wybór architektury i praktyczne przykłady realizacji kategorii
 • Cykl życia oprogramowania, jego zastosowania i powiązane wymagania
 • Metody weryfikacji i zatwierdzania
 • Wprowadzenie do normy IEC 62061
 • Przykłady zatwierdzeń PL i SIL