Czym jest CMSE®?

Czym jest CMSE® - Certified Machinery Safety Expert?

W trakcie szkolenia CMSE® poruszane są złożone kwestie techniczne dotyczące bezpieczeństwa. Jego celem jest dostarczenie dogłębnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa maszyn, która może być wykorzystywana w całym cyklu ich życia, od ustawodawstwa, norm i technologii zabezpieczeń, po szczegółowy opis obszarów bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Cztery dni – Pięć modułów

Szkolenie składa się z pięciu oddzielnych modułów obejmujących wykłady, konwersatoria i warsztaty praktyczne. Trwa cztery dni i kończy się egzaminem, podczas którego uczestnicy mają do dyspozycji materiały pomocnicze. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie zrozumienia omówionych zagadnień i uzasadnienie certyfikacji. Treść szkolenia.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu CMSE®

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Ci:

  • Lepiej zrozumieć wymagania stosownych przepisów i norm.
  • Dowiedzieć się, w jaki sposób można je stosować przy projektowaniu, konstruowaniu, konserwacji i obsłudze maszyn.
  • Zrozumieć obowiązki wiążące się z określaniem specyfikacji maszyn, ich projektowaniem, konstruowaniem lub przekazywaniem do eksploatacji.
  • Zarządzać różnorodnymi projektami: od oceny ryzyka po modernizację i wdrażanie zabezpieczeń.
  • Projektować systemy bezpieczeństwa spełniające wymagania normy EN ISO 13849-1.
  • Uzyskać uznawany na całym świecie certyfikat TÜV NORD.

Szkolenie z ogólnoświatową certyfikacją

Jeżeli wykonujesz czynności związane z obsługą, konserwacją, kontrolowaniem lub importem maszyn, CMSE® oferuje Ci certyfikację poświadczającą Twoje kompetencje na całym świecie!