Hvad er CMSE® - Certified Machinery Safety Expert?

Hvad er CMSE® - Certified Machinery Safety Expert?

På CMSE®-kurset behandles bl.a. komplekse tekniske spørgsmål vedrørende maskinsikkerhed. Uddannelsen formidler den nødvendige faglige viden - lige fra lovgivning over standarder og beskyttelsesteknikker til en detaljeret kontrol af funktionelle sikkerhedsområder.

Fire dage – fem moduler

Kurset, der varer fire dage, består af fem separate moduler med foredrag, diskussioner og praktiske workshops. Udbyttet af kurset testes med en prøve den sidste dag, hvor det er tilladt at bruge det skriftlige materiale fra kurset. Hvis deltagerne består prøven, får de et certifikat. Udførlige oplysninger om indholdet finder du her.

Din merværdi med CMSE® -certificeringen

Når kurset er afsluttet, kan du følgende:

  • Udvikle en bedre forståelse af kravene i de relevante forskrifter og standarder
  • Se, hvordan de kan anvendes på konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og drift af maskiner
  • Forstå de krav, som skal overholdes ved specificering, konstruktion, fremstilling og idrifttagning af maskiner
  • Stå for projekter fra risikovurdering til sikkerhedsopgradering og implementering
  • Konstruere funktionelle sikkerhedssystemer i henhold til EN ISO 13849-1
  • Få et internationalt gyldigt certifikat fra TÜV NORD

Kursus med global certificering

Hvis drift, vedligeholdelse, overvågning eller import af maskiner er en del af dine opgaveområder, er CMSE®-certifikatet dokumentation for din kompetence - globalt!