Kursets indhold

Kursets indhold

CMSE®-kurset afholdes af ingeniører fra Pilz. Underviserne har mange års praktisk erfaring og gode kundskaber inden for maskinsikkerhed samt relevante kvalifikationer inden for konstruktion og sikkerhed. Derudover er de selv certificerede maskinsikkerhedseksperter.

Metode og fremgangsmåde

Kurset afvikles i form af interaktive præsentationer, hvor den enkelte deltager aktivt opfordres til at kommunikere med underviserne og gruppen samt stille spørgsmål. Det 4-dages kursus består af fem moduler. Deltagerne kan fordybe sig i det lærte på to workshops. Den sidste dag afholdes der en prøve for at få certifikatet, hvor det skriftlige materiale fra kurset kan tages til hjælp.

Dag 1

Modul 1 – Indføring i sikkerhed

 • Grundlag for sikkerhed
 • Hvorfor skal der tages højde for maskinsikkerhed?
 • Indføring i relevante sikkerhedsforskrifter
 • Ansvarsområder
 • Indføring i sikkerheds-managementsystemer

Modul 2 – Forskrifter for maskinsikkerhed

 • Lovgivning vedrørende konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr med hensyntagen til nationale forhold
 • Overensstemmelseskrav og fremgangsmåder ved markedsføring, salg og ibrugtagning af maskiner, f.eks. CE-mærkning i Europa
 • Arbejdsudstyr- og arbejdspladsbestemmelser
 • Hensyntagen til arbejdssikkerhed i forbindelse med maskiner, herunder ergonomi, støj, vibrationer og kemiske substanser

                           

                               


                     

 

                                        

                                        

                                   
                               

Dag 4

Modul 5 – Functional Safety på hydrauliske og pneumatiske systemer

 • Krav i standarderne ISO 4413 (hydraulik) og ISO 4414 (pneumatik)
 • Nødvendige forholdsregler for sikker anvendelse af hydrauliske og pneumatiske systemer
 • Særlige forhold vedrørende hydrauliske og pneumatiske komponenter
 • Konstruktion af sikkerhedsrelevante dele i hydrauliske og pneumatiske systemer i henhold til ISO 13849-1
 • Praktiske øvelser i hydrauliske og pneumatiske sikkerhedssystemer
 • Workshop om Functional Safety med anvendelseseksempler
 • Spørgsmål og svar
 • CMSE®-prøve

Dag 2

Modul 3 – Risikovurdering

 • Risikovurdering i henhold til den internationale standard ISO 12100 og dens anvendelse; metoder til risikovurdering ud fra konkrete eksempler
 • Udførelse af risikovurderingen trin for trin
 • Anvendelse af andre relevante maskinstandarder i forbindelse med risikovurderingsprocessen
 • Kort overblik over risikonedsættelsen efter afslutning af risikovurderingen
 • Praktisk workshop om risikovurdering ud fra eksempler

Modul 4 – Mekaniske beskyttelsesanordninger

 • Standardernes internationale krav vedrørende mekaniske beskyttelsesanordninger
 • Beskyttelsesanordninger: Definitioner, typer og anvendelseseksempler
 • Beregning af sikkerhedsafstande i henhold til ISO 13857

Modul 4 – Sikkerhedskomponenter og -teknologier

 • Oversigt over sikkerhedskomponenter, krav og anvendelse
 • Specifikation og anvendelse, fordele og ulemper (f.eks. tvangskoblingsanordninger, lysgitre, tohåndsbetjeningsenheder), tekniske og supplerende beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. beskyttelsesbarrierer, lysbomme, NØDSTOP-styringsenheder)
 • Sikkerhedsrelevant anvendelse af styringssystemer

Dag 3

Modul 4 – Elektriske sikkerhedskrav

 • Detaljeret gennemgang af den internationale standard IEC 60204-1: Maskiners og anlægs elektriske udstyr
 • Gennemgang af den elektriske konstruktion – fra tilslutning til korrekt verificering
 • Sikker drift og vedligeholdelse af elektrisk drevne maskiner

Modul 5 – Styringssystemers funktionelle sikkerhed

 • Detaljeret gennemgang af kravene i standarden ISO 13849
 • Specifikation, design og validering af funktionelle sikkerhedsstyringssystemer
 • Beregning af Performance Level (PL) og Safety Integrity Level (SIL) i forbindelse med sikkerhedsfunktioner
 • Valg af arkitektur ud fra praktiske eksempler på implementering af kategorier
 • Software-livscyklus: Krav og anvendelse
 • Verificerings- og valideringsmetoder
 • Introduktion til standarden IEC 62061
 • Praktiske øvelser i PL- og SIL-valideringer