Trainingsinhoud

Trainingsinhoud

De CMSE®-training wordt gegeven door ingenieurs van Pilz. De trainers beschikken over jarenlange praktijkervaring en uitmuntende kennis op het gebied van machineveiligheid en hebben de vereiste kwalificaties op de gebieden constructie en veiligheid – bovendien zijn ze zelf ook gecertificeerde machineveiligheidsexperts.

Methode en procedure

De training vindt plaats in de vorm van interactieve presentaties, waarbij elke deelnemer actief wordt gestimuleerd om met de trainers en de groep te communiceren en vragen te stellen. In vier dagen worden vijf modules behandeld. In twee workshops kunnen de deelnemers het geleerde verdiepen. Op de laatste dag is er een examen om het certificaat te behalen, waarbij de trainingsdocumentatie als hulpmiddel mag worden gebruikt.

Dag 1

Module 1 - Inleiding in veiligheid

 • Principes van veiligheid
 • Waarom moet machineveiligheid worden nagestreefd?
 • Inleiding in relevante veiligheidsvoorschriften
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Inleiding in veiligheidsmanagementsystemen

Module 2 - Voorschriften voor machineveiligheid

 • Wetgeving met betrekking tot constructie, vervaardiging en onderhoud van machines en werkuitrusting, gericht op het betreffende land
 • Conformiteitseisen en procedures voor het de handel brengen, de verkoop en de inbedrijfname van machines, bijv. CE-markering in Europa
 • Bepalingen voor werkmiddelen en werkplekken
 • Inachtneming van de arbeidsveiligheid met betrekking tot machines, incl. ergonomie, geluid, trillingen en chemische substanties

                           
 

                                 

 

                                        

 

                                        

                                   
                               

Dag 4

Module 5 - Functionele veiligheid van vloeistoftechniek

 • Eisen van de normen ISO 4413 (hydraulica) en ISO 4414 (pneumatica)
 • Vereiste maatregelen voor veilig gebruik van hydraulische en pneumatische systemen
 • Bijzonderheden van hydraulische en pneumatische componenten
 • Constructie van veiligheidsrelevante onderdelen van vloeistoftechniek conform ISO 13849-1
 • Praktijkoefeningen voor hydraulische en pneumatische veiligheidssystemen
 • Workshop functionele veiligheid met toepassingsvoorbeelden
 • Vragen en antwoorden
 • CMSE®-examen

Dag 2

Module 3 - Risicobeoordeling

 • Risicobeoordeling conform de internationale norm ISO 12100 en de toepassing ervan
 • Methoden voor risicobeoordeling aan de hand van concrete voorbeelden
 • Stapsgewijze uitvoering van de risicobeoordeling
 • Toepassing en gebruik van andere relevante machinenormen binnen het risicobeoordelingsproces
 • Kort overzicht van de risicovermindering na voltooiing van de risicobeoordeling
 • Praktische workshop risicobeoordeling aan de hand van voorbeelden

Module 4 - Mechanische veiligheidsvoorzieningen

 • Internationale eisen van de normen met betrekking tot mechanische veiligheidsvoorzieningen
 • Veiligheidsvoorzieningen: definities, soorten en toepassingsvoorbeelden
 • Berekening van de veiligheidsafstanden conform ISO 13857

Module 4 - Veiligheidscomponenten en -technologieën

 • Overzicht van veiligheidscomponenten, eisen en toepassing
 • Specificatie en gebruik, voor- en nadelen (bijv. vergrendelingsinrichtingen, lichtgordijnen, tweehandenbedieningsapparaten)
 • Technische aanvullende beschermingsmaatregelen (bijv. omheiningen, lichtschermen, noodstopbedieningsapparatuur)
 • Veiligheidsrelevante toepassingen van besturingssystemen

Dag 3

Module 4 - Elektrische veiligheidsvoorzieningen

 • Gedetailleerde behandeling van de internationale norm IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines en installaties
 • Behandeling van de elektrische constructie, - van de voeding tot verificatie volgens de voorschriften
 • Veilig gebruik en onderhoud van elektrisch aangedreven machines

Module 5 - Functionele veiligheid van besturingssystemen

 • Gedetailleerde behandeling van de eisen van de norm ISO 13849
 • Specificatie, ontwerp en validatie van functionele veiligheidsbesturingssystemen, vaststelling van Performance Level (PL) en Safety Integrity Level (SIL) met betrekking tot veiligheidsfuncties
 • Keuze van de architectuur aan de hand van praktijkvoorbeelden van de implementatie van categorieën
 • Software-levenscyclus: Eisen en toepassing
 • Verificatie- en validatieprocedures
 • Inleiding in de norm IEC 62061
 • Praktijkoefeningen voor PL- en SIL-validaties