Colofon

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern, Duitsland

Telefoon: +49 711 3409-0
Telefax:   +49 711 3409-133
E-mail:    info@pilz.de

Rechtsvorm

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern
Handelsregister bij kantongerecht Stuttgart: HRA 210 893


Complementaire vennootschap Peter Pilz GmbH, Ostfildern
Handelsregister bij kantongerecht Stuttgart: HRB 210 612

BTW-nummer: DE145355773

Directie

Susanne Kunschert
Thomas Pilz

 

Redactie
CMSE® Global Organisation
Cork Business and Technology Park,
Model Farm Road, Cork
Ierland


Contact
Tel.:       +353 21 4346535
Fax:      +353 21 4804994
Internet: www.cmse.com
E-Mail:  admin@cmse.com


Alle op de website van Pilz opgevoerde personen verbieden uitdrukkelijk elk commercieel gebruik en het doorgeven van hun gegevens op grond van § 28 van de Duitse wet op gegevensbescherming.


Disclaimer:
De op deze website gepubliceerde informatie is door CMSE® - Certified Machinery Safety Expert of derden zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. CMSE® – Certified Machinery Safety Expert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website (met name prijsinformatie). Alle gegevens kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd. Wanneer wij naar websites van derden verwijzen (links), aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de websites waarnaar via links wordt verwezen. Als u via links websites van derden bezoekt, doet u dat op eigen risico. Wij verklaren verder uitdrukkelijk dat wij de op deze website doorgegeven e-mailadressen niet zullen gebruiken voor het verzenden van ongewenste reclame via e-mail (zogenaamde "spam").

Auteursrecht:
De inhoud en de werken die door de exploitanten van de website worden gemaakt en op deze website worden gepresenteerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De CMSE®-websites kunnen afbeeldingen bevatten waarvan het auteursrecht bij derden berust. De auteurs van deze website hebben niet willens en wetens zonder de vereiste toestemming auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt of gepubliceerd. Tekst, foto's, grafieken, geluidsdocumenten, animatiebestanden, videobestanden en de plaatsing hiervan op de CMSE®-website zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze objecten mogen niet voor commerciële doeleinden of verspreiding worden gekopieerd en mogen niet worden gewijzigd of op andere websites worden gepubliceerd. Elk kopiëren van de website en de inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van de CMSE® – Certified Machinery Safety Expert Global Organisation is verboden. Mocht u een schending van het auteursrecht tegenkomen, dan verzoeken wij u om ons daarover te informeren. Indien wij worden geïnformeerd over dergelijke auteursrechtschendingen, zullen wij onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om de betreffende inhoud te verwijderen.

Licenties:
De CMSE® Global Organisation streeft ernaar een innovatieve en informatieve website aan te bieden. U moet er echter begrip voor hebben dat de CMSE® - Certified Machinery Safety Expert Global Organisation haar intellectuele eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen. Houd er daarom rekening mee dat deze website geen licentie voor gebruik van het intellectuele eigendom van CMSE®-ondernemingen of het intellectuele eigendom van derden vertegenwoordigt.


Uw opmerkingen over onze internetsite helpen ons om de informatie en service te verbeteren. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar admin@cmse.com