Algemene Voorwaarden

U kunt de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op uw land vinden op de contactpagina.

Lees de verklaringen voor het gebruik van deze website aandachtig door. Door het downloaden van het aanmeldingsformulier accepteert u deze voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor het zakelijke verkeer met CMSE®. In bepaalde landen kunnen eventueel aanvullende speciale voorwaarden gelden. Mocht dat het geval zijn, dan worden de betreffende voorwaarden tijdens het aanmeldingsproces voor de cursus aan u bekendgemaakt.

 

CMSE® Global Organisation

Cork Business and Technology Park,
Model Farm Road, Cork
Tel.:        +353 21 4346535
Fax:       +353 21 4804994
E-Mail:    info@cmse.com
Website: www.cmse.com