Examinering

Examinering

Het CMSE®-examen is een wezenlijk onderdeel voor de uitreiking van het certificaat door TÜV NORD. Het examen wordt afgenomen op de vierde en laatste dag van de training. Door middel van het examen moet worden vastgesteld of de deelnemer zijn/haar tijdens de training opgedane kennis kan toepassen op het gebied van machineveiligheid. Het moet bovendien vaststellen of de deelnemer de inhoud van de training heeft begrepen en tijdens het examenproces aan de betreffende eisen kan voldoen.

Examenprocedure

  • Het examen wordt schriftelijk afgenomen in de vorm van multiple-choice-vragen
  • Er zijn in totaal 40 vragen
  • Het examen duurt 60 minuten
  • Tijdens het examen mag de trainingsdocumentatie als hulpmiddel worden gebruikt. Tijdens het examen mag u alleen gebruikmaken van de trainingsdocumentatie.
  • Alle deelnemers die het examen hebben gehaald, krijgen een certificaat
  • De deelnemers die het examen niet hebben gehaald, worden hierover ingelicht en krijgen datums aangeboden om het examen nog een keer te doen

Examen overdoen?

De deelname aan de verschillende trainingsmodules is een voorwaarde voor toelating tot het schriftelijke examen. Wie aan alle vijf modules heeft deelgenomen, mag het examen afleggen. Wanneer een deelnemer het examen niet haalt, moet het volledig worden overgedaan. Opnieuw deelnemen aan de vierdaagse trainingscursus is niet vereist voor het overdoen van het examen. Als het examen ook de tweede keer niet is gehaald, moet de vierdaagse training opnieuw worden gevolgd.