Bent u ook projectingenieur?

Bent u ook projectingenieur?

Francesco Galli is projectingenieur. De heer Galli werkt in een bedrijf dat onderdelen voor de elektronicabranche vervaardigt. Omdat hij dit werk al meer dan dertig jaar doet, brengt hij een schat aan ervaring mee; hij heeft zich ook beziggehouden met het onderhouden en ombouwen van uitrustingen alsmede met de constructie van nieuwe productiesystemen. Tot zijn meest recente projecten behoorde de ombouw van een tien jaar oude machine, om deze aan nieuwe productie-eisen aan te passen. Hij was verantwoordelijk voor de implementatie van het elektrische systeem.

Elektrische veiligheid en internationale normen

De heer Galli was op zoek naar een speciale training. Na afloop van het project moest de heer Galli erkennen dat hij weliswaar optimaal bekend is met elektrische veiligheid, maar dat zijn kennis van internationale normen en verdere aspecten van machineveiligheid niet meer actueel was. Bovendien streeft hij de volgende fase in zijn carrière na. Hij had een training nodig waarin de fundamentele wetgeving voor machines wordt behandeld en waardoor zijn competenties middels een onafhankelijke certificering konden worden aangetoond.

Deskundigheid door kwalificatie

Nadat de heer Galli het CMSE®-examen met succes heeft afgelegd

  • kan hij zijn deskundigheid aantonen, welke mondiaal kan worden erkend
  • wordt hij in zijn eigen onderneming erkend als expert in machineveiligheid
  • maakt hij onderdeel uit van een mondiale CMSE®-gemeenschap van experts in machineveiligheid

Uw projecten, onze knowhow

Als projectmanager hebt u op het gebied van machineveiligheid een interdisciplinaire werkwijze nodig. Een machinetraining met een totaaloplossing vergroot uw kennis op alle gebieden en maakt zo een efficiëntere strategie voor projectmanagement mogelijk.