Wat is CMSE® - Certified Machinery Safety Expert?

Wat is CMSE® - Certified Machinery Safety Expert?

Tot de inhoud van de CMSE®-opleiding behoren complexe technische vraagstellingen rondom machineveiligheid. De training verschaft de deelnemers de vereiste vakkennis - van de wetgeving en normen tot en met beschermingstechnieken en een gedetailleerde controle van functionele veiligheidsgebieden.

Vier dagen - vijf modules

De vierdaagse cursus bestaat uit vijf losse modules met presentaties, discussies en praktische workshops. Het leerresultaat wordt middels een examen, waarbij de trainingsdocumentatie mag worden gebruikt, op de laatste dag getest. Als dit examen succesvol is afgelegd, ontvangen de deelnemers een certificaat. Gedetailleerde informatie over de inhoud vindt u hier.

Uw meerwaarde dankzij de CMSE®-certificering

Na het afronden van de opleiding bent u bevoegd tot het volgende:

  • ontwikkelen van een beter begrip voor de eisen van de relevante voorschriften en normen
  • inzien hoe deze bij de constructie, bouw, het onderhoud en bedrijf van machines kunnen worden toegepast
  • begrijpen van de voorschriften die bij de specificatie, constructie, bouw of ingebruikneming van machines in acht moeten worden genomen
  • projecten leiden van de risicobeoordeling tot en met een veiligheidsupgrade en tot de implementatie
  • functionele veiligheidssystemen volgens EN ISO 13849-1 construeren
  • een internationaal geldig certificaat van TÜV Nord ontvangen

Training met mondiale certificering

Als bedrijf, onderhoud, bewaking of de import van machines tot uw taakgebieden behoort, is CMSE® het certificaat om uw deskundigheid aan te tonen - wereldwijd!