CMSE® voor werkgevers

CMSE® voor werkgevers

Onderzoeken op het gebied van machineveiligheid hebben aangetoond dat de actieve stimulering van een verdere professionele ontwikkeling samen met een pro-actieve werkwijze het personeel bewuster maakt van het belang van veiligheid. Tegelijkertijd neemt de bereidheid om veiligheidsvoorschriften toe te passen of zelfs verder te ontwikkelen toe.

Verhoging van het deskundigheidsniveau in uw onderneming

Dankzij experts ter plaatse bereiken ondernemingen een extra mate van conformiteit/veiligheid en voldoen zo aan de eisen aan gezondheid en veiligheid op de werkplek. De bij de training opgedane kennis zal zich automatisch binnen de gehele organisatie verspreiden. Het deskundigheidsniveau binnen het bedrijf neemt toe en leidt tot een hogere mate van veiligheid. Een betere productiviteit en de inachtneming van kwaliteitsnormen zijn verdere indirecte voordelen die voortvloeien uit de inzet van een CMSE®-expert.

CMSE®-experts in uw organisatie verminderen:

  • het inefficiënte gebruik van tijd en materiaal
  • arbeidsongevallen en aansprakelijkheidskosten
  • onderhoudskosten van uitrustingen
  • personeelsfluctuatie en ziekteverzuim
  • kosten voor het aanstellen van personeel

Scholing van het personeel door vervolgtrainingen

Wie zijn medewerkers professionele perspectieven biedt, kan belangrijke talenten binnen de onderneming behouden. Het CMSE®-programma helpt overeenkomstige perspectieven te openen. Met CMSE® wordt de reputatie van de onderneming wat betreft bijscholingsactiviteiten versterkt. Dit is ook relevant met het oog op opleidingsinstellingen die veelbelovende talenten met het oog op de arbeidsmarkt adviseren en opleiden.

Uw bedrijf, uw verantwoordelijkheid

Experts binnen de onderneming die hun deskundigheid op het gebied van machineveiligheid kunnen aantonen, zorgen ervoor dat uw bedrijf wat betreft gezondheid en veiligheid op algemeen erkende wijze pro-actief te werk gaat.