Vereisten

Vereisten

Om te garanderen dat aan de training en het examen alleen deelnemers worden toegelaten die voldoen aan de technische vereisten, zijn voor CMSE® bepaalde deelnamecriteria vastgesteld. Elke kandidaat moet het aanmeldingsformulier volledig invullen. Aan de hand van de verstrekte informatie kan worden bepaald of de kandidaat aan de voorwaarden voldoet. Alleen via het officiële aanmeldingsformulier ingediende aanvragen worden in aanmerking genomen.

Voorwaarden voor deelname

De formulieren worden beoordeeld op basis van richtlijnen die zijn vastgesteld door een groep experts, bestaande uit Pilz als expert op het gebied van machineveiligheid, en TÜV NORD. Beroepskwalificatie, ervaring tot dusverre op het gebied van machineveiligheid en de actuele arbeidssituatie worden in uw aanvraag meebeoordeeld.
 

Eén (of-of) van de beide volgenden criteria moet als minimumvereiste voor een aanvraag worden vervuld:

Criterium 1:

5+ jaar ervaring in Safety

Jarenlange beroepservaring en opleiding op een of meer gebieden die zijn gerelateerd aan machineveiligheid, bijv. technologie, veiligheidsgerelateerde constructie en productie, veiligheidsgerelateerd onderhoud en reparatie (5+ jaar). 

                                              
    

                               

Criterium 2:

Kwalificatie EN 1+ jaar ervaring

Formele kwalificatie(s) op het gebied van algemene natuurwetenschappen, ingenieurswezen, technologie, bouw en constructie of onderhoud en reparatie van machines door een universiteit/technische hogeschool met een opleidingsduur van minstens twee jaar.

EN...

Minstens één jaar praktijkervaring op een of meer gebieden die zijn gerelateerd aan machineveiligheid, bijv. technologie, veiligheidsgerelateerde constructie en productie, veiligheidsgerelateerd onderhoud en reparatie.