Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

CMSE® eğitimi Pilz Mühendisleri tarafından verilir. Uzun yıllardır pratik anlamda deneyime sahip bu eğitmenler makine emniyeti konusunda son derece bilgili olup mühendislik ve emniyet alanında gerekli yeterliliklere sahiptir (ayrıca Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanıdırlar).

Eğitim Metodolojisi

Eğitim, her katılımcının eğitmenlerle ve grupla kaynaşmasını ve sorular sormasını teşvik edecek şekilde interaktif sunumlarla verilir. Dört gün boyunca beş modül işlenir ve katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olmak için iki atölye çalışması yapılır. Son gün, belge almaya hak kazanmak için açık kitap sınav yapılır.

1. Gün

Modül 1 - Emniyete Giriş

 • Emniyetle ilgili temel bilgiler
 • Makine emniyeti konusunda motivasyon
 • Emniyetle ilgili mevzuata giriş
 • Kilit rol oynayanların ve görev sahiplerinin sorumlulukları
 • Emniyet Yönetimi Sistemlerine Giriş

Modül 2 - Makine Emniyeti Mevzuatı

 • Makine ve iş ekipmanı tasarımı, yapımı ve bakımı ile ilgili yerel mevzuat
 • Makinenin piyasaya sürülmesi, makine satışı ve makinenin çalıştırılması ile ilgili uygunluk şartları ve prosedürleri, örn. Avrupa’da CE İşareti
 • Ekipman ve İş Yeri Yönetmelikleri
 • Ergonomi, gürültü, titreşim ve kimyasal maddeler dahil olmak üzere makinelerle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği hususları

   

 

 

 

 

4. Gün

Modül 5 - Basınçlı Akışkan Sistemlerinin İşlevsel Emniyeti

 • ISO 4413 (Hidrolik) ve ISO 4414 (Pnömatik) standartlarının şartları
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerinin güvenli bir şekilde uygulanması için gerekli olan önlemler
 • Hidrolik ve pnömatik bileşenlerle ilgili hususlar
 • ISO 13849-1’e göre akışkan kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili parçalarının tasarımı
 • Hidrolik ve pnömatik emniyet sistemleriyle yapılmış çalışma örnekleri
 • Yaşanmış örneklerle İşlevsel Emniyet Atölye Çalışması
 • Sorular ve Yanıtlar
 • CMSE® Sınavı

2. Gün

Modül 3 - Risk Değerlendirmesi

 • ISO 12100 uluslararası standardına göre risk değerlendirmesi ve en iyi uygulamalar
 • Gerçek örneklere dayanan risk değerlendirmesi metodolojileri
 • Risk değerlendirmesinin tamamlanmasına yönelik Adım Adım prosedür
 • Risk değerlendirmesi sürecindeki ilgili diğer makine standartlarının uygulanması ve kullanılması
 • Risk değerlendirmesinin ardından risk azaltma yöntemlerine giriş
 • Örneklerle risk değerlendirmesi uygulamalı atölye çalışması

Modül 4 - Mekanik Koruma

 • Makinelerin korunmasıyla ilgili uluslararası standart şartları
 • Koruyucu tanımları, tipleri ve uygulama örnekleri
 • ISO 13857 ile uyumlu emniyet mesafelerinin analizi

Modül 4 - Emniyet Bileşenleri ve Teknolojileri

 • Emniyet bileşenlerine, şartlarına ve uygulamasına genel bakış
 • Teknik özellikler ve kullanım, avantajlar ve dezavantajlar; örn. Kilitleme cihazları, ışık perdeleri, iki elle kumanda.
 • Ücretsiz koruyucu önlemler; örn. acil durumda durdurma cihazlarının gereksinimleri
 • Emniyetle ilgili kontrol sistemi uygulamaları

3. Gün

Modül 4 - Elektriksel Emniyet

 • IEC 60204-1 uluslararası standardının ayrıntılı olarak incelenmesi: Makinelerin elektrikli ekipmanları
 • Elektrikli Tasarım Hususları - gelen beslemeden uygun doğrulamaya
 • Elektrikle çalıştırılan makinelerin emniyetli kullanımı ve bakımı

Modül 5 - Kontrol Sistemlerinin İşlevsel Emniyeti

 • ISO 13849 standardı şartlarının ayrıntılı incelenmesi
 • İşlevsel Emniyet kontrol sistemlerinin teknik özellikleri, tasarımı ve onaylanması
 • Emniyet işlevleriyle ilgili performans seviyelerinin (PL) ve SIL seviyelerinin belirlenmesi
 • Yapı seçimi ve sınıflandırma işleminin uygulamalı örnekleri
 • Yazılım yaşam döngüsü şartları ve uygulaması
 • Onaylama ve Doğrulama teknikleri
 • IEC 62061 standardına giriş
 • PL ve SIL onaylarıyla ilgili örnekler