Gizlilik

Lütfen bu sitenin kullanımı ile ilgili bu ifadeleri dikkatle okuyun. Web sitesini kullanarak bu koşulları kabul etmiş oluyorsunuz.

1. Tanımlar

Veri gizliliği bildirimimiz, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinde (GDPR) tanımlanan şartları barındırmaktadır. Veri gizliliği bildirimimizi daha okunur ve anlaşılır kılmak için aşağıdaki terimleri açıkladık:

1. Kişisel veri

GDPR’ye göre, kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atıfta bulunan bilgilerdir. Bu bilgiler; adınız, doğum tarihiniz, adresiniz, e-posta adresiniz, IP adresiniz veya telefon numaranız ve hatta kullanıcı davranışınız gibi bilgileri ifade eder. Öte yandan, gerçek kimliğinizle doğrudan ilgili olmayan, genel olarak tüm kullanıcıların tercih ettiği web siteleri veya bir web sitesinin kullanıcı sayısı gibi bilgiler kişisel veriler olarak kabul edilmez.

2. İlgili kişi

İlgili kişi, sorumlu kişilerin kişisel verilerini işlediği herhangi bir tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişidir.

3. İşleme

İşleme, kişisel verilerde veya kişisel veri setlerinde uygulanan; otomatik yollarla olsun veya olmasın, toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, aktarım yoluyla iletme, yayma ya da başka türlü kullanılabilir hale getirme, hizalama ya da kombinasyon, kısıtlama, silme ya da imha etme gibi herhangi bir işlem veya işlem kümesi anlamına gelir.

4. İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin, gelecek işlemelerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesini içerir.

5. Veri sorumlusu veya işlemeden sorumlu kontrolör

Veri sorumlusu veya işlemeden sorumlu kontrolör, tek başına ya da toplu şekilde, kişisel verileri işleme hususunda amaçları ve kararları ele alan gerçek veya tüzel kişi, otorite, kurum veya herhangi bir merkezdir. Bu tür işlemlerin amaçları ve yöntemleri, AB hukuku veya üye devletlerin yasaları ile belirlenmişse, veri sorumlusu veya bu nitelikte birinin atanmasında kullanılacak kriterler de, AB yasalarına veya üye devletlerin yasalarına uygun olarak belirlenebilir.

6. İşleyen kişi

İşleyen kişi, sorumlu taraf namına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, otorite, kurum veya herhangi bir merkezdir.

7. Alıcı

Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın, kişisel verinin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya herhangi bir merkezdir. Ancak, AB yasalarına veya üye devletlerin yasalarına göre, özel bir soruşturma komisyonunun bir parçası olan, kişisel verileri alabilecek yetkililer, alıcı olarak kabul edilmez.

8. Üçüncü şahıs

Üçüncü şahıs; verisi işlenen ilgili kişi, veri sorumlusu, işleyen kişi, kişisel verileri işlemeye doğrudan sorumluluğu olan yetkili kişiler hariç, gerçek veya tüzel kişi, otorite, kurum veya herhangi bir merkezdir.

9. Onay

Onay, söz konusu meselede ilgili kişi tarafından gönüllü olarak verilen, önceki bilgilere dayanan, bir beyan veya açık şekilde teyit içeren kesin bir ifadedir, ilgili kişi bununla birlikte, kişisel verilerinin işlenmesini de kabul eder.

II. Veri Sorumlusu adı ve adresi [GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 4. madde, 7. fıkra]

Veri Sorumlusu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği, üye ülkelerin diğer ulusal veri koruma mevzuatı ve veri koruma mevzuatı altındaki diğer hükümlerin kapsamındadır:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya Tel.: +49 711 3409-0
E-posta: info@pilz.de
Web sitesi: www.pilz.com

III. Veri koruma yetkilisi adı ve adresi

Veri sorumlusunun veri koruma yetkilisi :

Ralf Bergmeir
BeratungsBüro Bergmeir GbR
Angelika and Ralf Bergmeir
Am Meerbach 10
73035 Göppingen
Almanya

Tel.: +49 7161 651 2822
E-posta: ralf@bergmeir.de
Web sitesi: www.bergmeir.com

IV. Veri işleme genel bilgisi

1. Kişisel veri işleme kapsamı

Ana ilkemiz olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca işlevsel bir web sitesi oluştururken gerekli olduğunda toplar ve kullanırız, ayrıca bu, içerikler ve hizmetler içinde geçerlidir. Kullanıcılarımızın kişisel verileri, ancak onayları alındıktan sonra düzenli olarak toplanır ve kullanılır. Fiili sebeplerden dolayı ön onay almanın mümkün olmadığı ve veri işlemenin yasalar tarafından onaylandığı durumlarda bir istisna uygulanır.

2. Kişisel veri işleme için hukuki dayanak

Sadece sizin tarafınızdan iletilen veya sizden alınan veriler toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanacak ve uygun olduğu - yasal olarak öngörüldüğü, sözleşme için gerekli olduğu veya mevcut yönetmelik çerçevesinde izin verildiği takdirde - mevcut veri koruma yasaları (GDPR, Alman Federal Veri Koruma Kanunu ve Yayın Basın Kanunu) kapsamında üçüncü taraflara iletilecektir.

GDPR’nin 6. maddesi, bu veri gizliliği bildiriminin atıfta bulunduğu kişisel verilerinizin işlenmesi için ilgili yasal dayanaktır:

Veri sahibinden, kişisel verilerini işlemek için onay aldığımız sürece, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) 6. Madde, 1. fıkra, a dizini kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak olarak uygulanır.

İşlenmekte olan bir sözleşmenin (sözleşme tarafı veri sahibi) yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verilerde, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, b dizini yasal dayanak olarak uygulanır. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan işlemler için de geçerlidir.

Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, c dizini yasal dayanak olarak uygulanır.

Veri sahibinin veya herhangi bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, d dizini yasal dayanak olarak uygulanır.

Şirketimizin veya üçüncü bir şahsın meşru menfaatini korumak için işlem yapılması gerekiyorsa ve eğer veri sahibinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlükleri eskisi gibi öncelik teşkil etmiyorsa, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, f dizini hukuki dayanak olarak uygulanmalıdır.

3. Verilerin silinmesi ve depolama süresi

Veri sahibinin kişisel menfaatleri, verilerin saklanma amacının uygulanmasının ardından silinir veya bloke edilir. Depolama, Avrupa veya ulusal yasa koyucu Birlik yönetmelikleri, mevzuat veya veri sorumlusunun tabi olduğu diğer şartnamelerde belirtilmişse de gerçekleştirilebilir. Verilerin bloke edilmesi ya da silinmesi durumu, bir sözleşme yapılması veya ifa edilmesi için verilerin daha uzun bir süre için saklanması gerekmedikçe veya yukarıda bahsedilen standartların öngördüğü bir depolama süresi dolduğunda gerçekleşir.

V. Web sitesi sağlama ve günlük dosyaları oluşturma

Verilerinizin toplanma ve kullanma kapsamı ve şekli, sitemizi sadece bilgileri indirmek için ziyaret edip etmediğinize bağlı olarak veya Tekliflerimizden veya İletişim formunda veya e-posta adresinde (VII) belirtilen e-posta iletişim seçeneğinden yararlanıp yararlanmadığıza bağlı olarak değişiklik gösterir:

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz otomatik olarak erişen bilgisayarın sistemindeki verileri ve bilgileri kaydeder. Aşağıdaki veriler bu bağlamda toplanmıştır:

 1. Kullanılan tarayıcı türü ve versiyonuna ilişkin bilgi
 2. Kullanıcının işletim sistemi
 3. Kullanıcının IP adresi
 4. Erişim tarihi ve saati
 5. Kullanıcının sisteminin web sitemize erişim sağladığı web siteleri
 6. Kullanıcının sisteminin web sitemiz aracılığı ile erişim sağladığı web siteleri

Veriler ayrıca sistemimizin günlük dosyalarında da saklanır. Bu veriler, kullanıcıya ait olan diğer kişisel verilerle birlikte saklanmamaktadır.

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Verilerin ve log dosyalarının geçici olarak saklanması için yasal dayanak, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, f dizininde mevcuttur.

3. Veri işlemenin amacı

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına ulaşmasını sağlamak için gereklidir. Kullanıcının IP adresi, bu amaçla oturum süresi boyunca saklanmalıdır.

Log dosyalarındaki saklama, web sitesinin fonksiyonelliğini temin etmek için gerçekleştirilir. Verileri web sitesini optimize etmek ve BT sistemlerimizin emniyetini sağlamak için de kullanıyoruz. Pazarlama amaçları için verilerin değerlendirilmesi bu bağlamda yer almaz.

Bu durumlarda, veri işlemeye ilişkin olarak meşru bir menfaatimiz, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, f dizinine bağlı olarak mevcuttur.

4. Depolama süresi

Veriler, toplandığı amaç için gerekli olmadıkça silinecektir. Bu, web sitesini sağlamak için kayıt edilen verilerde, ilgili oturum sona erdiğinde gerçekleştirilir.

Eğer veriler log dosyalarında saklanıyorsa, bu en geç 7 gün sonra yapılır. Genişletilmiş saklama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri, erişim sağlayan kullanıcıya tahsis edilemeyecek şekilde silinir veya değiştirilir.

5. İtiraz etme ve kaldırma hakkı

Web sitesinin sağlanması ve web sayfalarının işletilmesi amacıyla verilerin log dosyalarında saklanmaları için veriler her koşulda kaydedilmelidir. Sonuç olarak, kullanıcının itiraz etme fırsatı yoktur.

VI. Çerezlerin kullanımı

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, kullanıcının internet tarayıcısında veya bilgisayar sisteminde internet tarayıcısı tarafından saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcının bir web sitesine erişmesi halinde, kullanıcının işletim sisteminde çerezler saklanabilir. Bu çerezler, web sitesine bir sonraki giriş sırasında, tarayıcının benzersiz şekilde tanımlanmasını sağlayan özel bir karakter dizisini içerir.

A. Özel çerezler

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezler kullanıyoruz. Web sitemizin bazı öğeleri, bir sayfa değiştikten sonra tanımlanabilir olan ve erişilebilen tarayıcı gerektirir.

Web sayfamıza erişim sağlandığında, kullanıcılara, bu veri gizliliği bildirimine atıfta bulunulan çerezlerin kullanımı hakkında bir bilgilendirme başlığı aracılığıyla bilgi verilir ve bu gerekçe ile kişisel verilerinin kullanılmasına ilişkin onayları alınır.

Aşağıdaki veriler, çerezlerde saklanır ve aktarılır:

İçerik yönetim sistemi çerezi

 1. is_mobile – mobil cihaz kullanıp kullanmadığınızın bilgisidir
 2. is_new – web sitesini ilk kez ziyaret edip etmediğinizin bilgisidir
 3. region_select
 4. user_language – seçili dili belirtir
 5. user_locale
 6. user_region – kullanıcının bulunduğu konumu belirtir
 7. true (gizlilik politikası ile ilgili onay verilmişse)
 8. Kullanıcının saat dilimini belirtir

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Teknik olarak gerekli çerezleri kullanarak kişisel veri işlemeye ilişkin hukuki dayanak, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, f dizininde mevcuttur. Kullanıcıların onay vermesi koşuluyla, çerezleri kullanarak kişisel bilgi işlemenin hukuki dayanağı, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur.

3. Veri işlemenin amacı

Teknik açıdan gerekli olan çerezlerin kullanılmasının amacı, kullanıcıların web sitesi kullanımlarını kolaylaştırmaktır. Web sitemizin bazı özellikleri çerez kullanmadan sunulamaz. Bu amaçla, tarayıcı, bir sayfa değişikliğinden sonra bile tanınmalıdır.

Çerezlere aşağıdaki uygulamalar için ihtiyacımız vardır:

 1. Uygulamanın dil ayarları
 2. Ülke ayarları

Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz. Bu durumlarda, veri işlemeye ilişkin olarak meşru bir menfaatimiz, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, f dizinine bağlı olarak mevcuttur.

4. Depolama süresi ve İtiraz etme ve kaldırma hakkı

Çerezler, kullanıcının bilgisayarında saklanır ve bizim tarafımızdan aktarılır. Bu nedenle bir kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin aktarımını devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman kayıtlı olan çerezleri silebilirsiniz. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Çerezler, web sitemiz için devre dışı bırakılmışsa, web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanmak mümkün olmayabilir.

B. Üçüncü şahısların kullandığı çerezler - etracker

Web sitemizde, veriler, pazarlama ve optimizasyon için toplanmakta olup, bu etracker GmbH (http://www.etracker.com) tarafından geliştirilen teknolojiler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu veriler kişisel veriler değildir. IP adresleri ve alan adı adresleri kaydetmeden önce kesilir. Bunun sonucunda, kişilerin tanınması imkansızdır.

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sayfamıza erişim sağlandığında, kullanıcılara, bu veri gizliliği bildirimine atıfta bulunulan çerezlerin analiz amaçlı kullanımı hakkında bir bilgilendirme başlığı aracılığıyla bilgi verilir ve bu gerekçe ile kişisel verilerinin kullanılmasına ilişkin onayları alınır.

Bir takma ad altında toplanan verilerden kullanıcı profili oluşturulabilir. Çerezler bu amaçlar ile kullanılabilir. Çerezler, web sitesinin kullanıcısının internet tarayıcısının geçici belleğinde yerel olarak saklanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet tarayıcısının tanınmasına olanak sağlar. Elde edilen veriler kişisel olarak web sitesi ziyaretçilerinin kimliğini tespit etmek için kullanılmaz. Bu bilgileri sadece web sitemizin ne kadar cazip olduğunu öğrenmek ve sitemizi geliştirmek amacıyla kullanıyoruz.

Örneğin, alınan veriler, kullanılan tarayıcıda ki ve işletim sisteminde ki detayları içerir, bu detaylarda bir kişinin hangi web sitesinden yönlendirildiği, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların aratıldığı gibi bilgilerdir.

etracker çerezi:

 1. etracker Analytics ziyaretçi kimliği
 2. etracker Analytics çerez kimliği
 3. Geri gelen ziyaretçilerin kimliği
 4. Ziyaretçinin kaydırma derinliğinin ölçülüp ölçülmediğini algılar.
 5. Ziyaretçi Hareket kaydının durumunu saklar.

Sadece Ziyaretçi Hareketi etkin olduğunda kullanılır.

 1. Ziyaretçi Hareket oturumunun durumunu saklar.

Ziyaretçi Hareketi, web sitesinde yapılacak iyileştirmeler için sonuca varmak amacıyla, kullanıcı davranışlarını kaydetmek için kullanılır.

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Kullanıcıların onay vermesi koşuluyla, analiz amaçlı çerezleri kullanarak kişisel bilgi işlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur. İlgili onay olmaksızın etracker kullanımı için yasal dayanak, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, S.1, f dizininde mevcuttur.

3. Veri işlemenin amacı

Analiz çerezleri web sitemizin ve içeriğinin kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Analiz çerezleri, web sitesinin nasıl kullanıldığını bulmamıza ve dolayısıyla sürekli olarak optimize etmemize olanak tanır. Elde edilen istatistikler sunumumuzu geliştirmemize ve size bir kullanıcı olarak daha ilgi çekici bir şekilde tasarlamamıza izin verir. Bu bizim yasal hakkımızdır.

4. Depolama süresi ve İtiraz etme ve kaldırma hakkı

Toplanan veriler, pseudonymisation yöntemini takiben kalıcı olarak saklanır ve analiz edilir. Sizinle ilgili verilerin toplanması ve saklanmasına ilişkin onayınızı, gelecek için geçerli olmak üzere, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Lütfen beni etracker sayımından hariç tut.

5. Daha fazla bilgi

Üçüncü şahıs hizmet sağlayıcı bilgileri:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

VII. İletişim formu ve e-posta

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Verilen e-posta adresiyle bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile aktardığı kişisel verileri saklanır.

Verileriniz bu bağlamda üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Veriler sadece görüşmenin işlenmesi için kullanılır.

2. Veri işleme için hukuki dayanak

Kullanıcıların onay vermesi koşuluyla, veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, a dizininde mevcuttur.

E-posta gönderirken aktarılan verilerin işlenmesi için yasal dayanak, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, f dizininde mevcuttur. Bir sözleşme yapmak için bizimle e-posta ile iletişime geçtiyseniz, GDPR’nin 6. madde, 1. fıkra, b dizini ek bir yasal dayanak oluşturur.

3. Veri işlemenin amacı

Kişisel verilerin giriş ekranından işlenmesi, iletişim talebinin işleniş amacına hizmet eder. Kullanıcı e-posta ile iletişim kuruyorsa, veri işlemede de gerekli meşru bir menfaat mevcuttur.

Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanımını önlemek ve BT sistemlerimizin emniyetini sağlamak için kullanılır.

4. Depolama süresi

Veriler, toplandığı amaç için gerekli olmadıkça silinecektir. Kullanıcı ile ilgili görüşme bittiğinde, iletişim formunun giriş ekranındaki kişisel veriler ve e-posta ile gönderilen veriler için durum böyle olur. Koşullar, ilgili durumun kesin bir şekilde anlaşıldığı durumda görüşme sonlandırılır.

Bununla birlikte gönderme sürecinde toplanan kişisel veriler en geç yedi gün içinde silinir.

5. İtiraz etme ve kaldırma hakkı

Kullanıcı herhangi bir zamanda kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili verdiği izni geri alabilir

Kullanıcı tarafımıza e-posta ile ulaşırsa, herhangi bir zamanda kişisel verilerinin depolanmasına itiraz edebilir. Bu gibi bir durumda görüşme devam ettirilemez.

Bu durumda, görüşme sırasında depolanan tüm kişisel veriler silinir.

VIII. Veri sahibi hakkı

Kişisel verileriniz işlenirse, GDPR uyarınca veri öznesi siz olursunuz ve kontrolörle karşılıklı olarak aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

1. Erişim hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin kontrolörden alınıp tarafımızca işlenip işlenmediği ile ilgili onay talep edebilirsiniz.

Bu tür bir işlem gerçekleştiriliyorsa, kontrolörden aşağıdakilerle ilgili bilgi talep edebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerin işlenme amaçları;
 2. İşlenen kişisel veri kategorileri;
 3. Sizinle ilgili kişilsel verilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcılarveya alıcı kategorileri;
 4. Sizinle ilgili kişisel verilerin planlanan depolama süresi veya bu konu ile ilgili açık bilgi sağlanamazsa, depolama süresinin tanımlanması ile ilgili kriterler;
 5. Sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı, kontrolör tarafından işlemenin kısıtlanması hakkı ve söz konusu işleme itiraz etme hakkı;
 6. Denetim otoritesine bir itirazda bulunma hakkının varlığı;
 7. Veri nesnesinden kişisel veriler toplanmamışsa, verilerin çıkış noktası ile ilgili tüm mevcut bilgiler;
 8. GDPR Madde 22 Paragraf 1 ve 4 uyarınca profil çıkartma dahil olmak üzere otomatik karar verme mekanizmasının varlığı ve en azından bu durumlarda, dahil edilen mantıkla ilgili anlamlı bilgiler ve veri nesnesinin bu şekilde işlenmesinin önemi ve öngörülen sonuçları.

Sizinle ilgili kişisel bilgilerin üçüncü bir ülkeye veya bir uluslararası kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı ile ilgili bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamda, söz konusu aktarma ile ilgili olarak GDPR Madde 46'da belirtilen uygun önlemler ile ilgili olarak bilgi talep edebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda söz konusu verileri kontrolör ile karşılıklı olarak düzeltme veya eksiklerini giderme hakkına sahipsiniz. Kontrolör verileri derhal düzeltecektir.

3. İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki koşullar altında sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

 1. Kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu kontrol edebileceği bir süre içinde kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda;
 2. İşleme sürecinin yasalara aykırı olması ve kişisel verilerinizin silinmesini reddetmeniz, bunun yerine kişisel verilerinizin kullanımını kısıtlamayı talep etmeniz durumunda;
 3. Kontrolörün kişisel verilerinize ihtiyacının kalmaması ancak sizin söz konusu verileri yasal taleplerin oluşturulması, yürütülmesi veya bunlara karşı savunma yapılması için talep etmeniz durumunda; veya
 4. GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca itirazda bulunduysanız ve kontrolörün yasal gerekçelerinin sizin yasal gerekçelerinize göre öncelikli olup olmadığı henüz belirlenmediyse.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi kısıtlanmışsa, söz konusu veriler (depolama hariç olmak üzere) sadece sizin rızanız doğrultusunda; yasal taleplerin oluşturulması, yürütülmesi veya bunlara karşı savunma yapılması, başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Birlik ya da üye ülkelerden birinin önemli kamu çıkarları ile ilgili olarak işlenebilir.

Yukarıda belirtilen koşullar uyarınca işleme kısıtlaması gerçekleştirilmezse, kısıtlama kaldırılmadan önce kontrolör tarafından bilgilendirileceksiniz.

4. Silme hakkı

Silme görevi

Kontrolörden sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesi talebinde bulunabilirsiniz, bu durumda kontrolör söz konusu verileri, aşağıdaki koşullar altında derhal silmekle yükümlüdür:

 1. Kişisel verilerin toplanma veya farklı bir şekilde işleme amacı doğrultusunda sizinle ilgili kişisel verilerin artık gerekli olmaması.
 2. GDPR Madde 6 paragraf 1 bölüm a veya Madde 9 paragraf 2 bölüm a uyarınca işleme ile ilgili olarak izninizi iptal etmeniz ve işlem için diğer yasal zemin olmaması.
 3. GDPR Madde 21 uyarınca verilerin işlenmesine itiraz etmeniz ve işlem ile ilgili başka bir yasal zeminin bulunmaması veya GDPR Madde 21 paragraf 2 uyarınca işleme itiraz etmeniz.
 4. Sizinle ilgili kişisel verilerin yasa dışı şekilde işlenmesi.
 5. Sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesinin, kontrolörün tabi olduğu üye ülkelerin yasaları veya Birlik yasaları altında bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olması.
 6. Sizinle ilgili kişisel veriler GDPR Madde 8 Paragraf 1 uyarınca sosyal bilgi hizmetlerinin sağlanması ile ilgili olarak toplanması.

Üçüncü taraflara bilgi sağlama

Kontrolör sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açıklamışsa, GDPR Madde 17 paragraf 1 uyarınca söz konusu verileri silmekle yükümlüdür; bunun için mevcut teknoloji ile ilgili uygulama maliyetlerini göz önüne bulundurarak gerekli önlemleri alarak kişisel verilerinizi işleyen diğer kontrolörleri bilgilendirecek ve veri öznesi olarak söz konusu kişisel bilgilere yönelik tüm bağlantıların veya söz konusu verilerin kopyalarının silinmesini talep ettiğinizi bildirecektir.

İstisnalar

Silme hakkı, işleme ilgili olarak aşağıdakilerle sınırlandırılmıştır:

 1. ifade özgürlüğü ve bilgi ile ilgili hakların kullanımı;
 2. Birlik yasaları veya kontrolörün tabi olduğu üye ülke yasaları uyarınca verilerin işlenmesi ile yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve bu şekilde kamu yararına yönelik bir görevin gerçekleştirilmesi ya da kontrolöre sağlanan resmi yetkinin hayata geçirilmesi;
 3. GDPR’nin 9. madde, 2. fıkra, h ve i dizininin yanı sıra, 9. madde, 3. fıkrasına bağlı olarak kamu sağlığı alanında kamu yararına olan sebepler için;
 4. GDPR’nin 89. madde, 1. fıkrasına bağlı olarak kamu yararına, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarına veya istatistiksel amaçlara yönelik arşivleme yolları, a) bendinde belirtilen hakkın, bu tür işlemlerin amaçlarına ulaşılmasını imkansız kılması veya ciddi şekilde bozması olasılığı; veya
 5. yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

5. Bilgi hakkı

Düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkınızı kontrolöre bildirdiğiniz takdirde, kontrolör, imkansız olmadıkça veya çok büyük bir çaba gerektirmedikçe, kişisel verilerinizin bahsi geçen düzeltmesi, silmesi veya işleme kısıtlanmasını tebliğ ettiğinizi tüm alıcılara bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu alıcılar hakkında veri sorumlusundan bilgi alma hakkına sahipsiniz.

6. Veri taşınabilirliği hakkı

Veri Sorumlusu’nun işlediği kişisel verileri, yapılandırılmış, açık ve makine tarafından okunabilir bir şekilde alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, kişisel verilerinizi temin eden veri sorumlusundan başka herhangi bir veri sorumlusuna bu verileri aktarma hakkına sahipsiniz; bunun için:

 1. işlemin GDPR Madde 6 paragraf 1 a bendine veya GDPR Madde 9 paragraf 2 a bendine göre alınan onaya veya GDPR Madde 6 paragraf 1 b bendine göre bir sözleşmeye dayalı olması ve
 2. işleme sürecinin otomatik olarak yerine getirilmesi.

Bu hakkı kullanılması sırasında sizinle ilgili kişisel verileri, teknik olarak mümkün ise doğrudan bir kontrolörden diğerine doğrudan aktarabilme hakkına sahipsiniz. Bu hakkın kullanılmasından başkalarının hak ve özgürlükleri olumsuz yönde etkilenmemelidir.

Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya veri sorumlusuna verilen resmi yetkinin uygulanması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

7. İtiraz hakkı

Durumunuzla ilgili olarak GDPR Madde 6 paragraf 1 e veya f bendi uyarınca sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu durum söz konusu hükümlere dayanan profil oluşturma süreci için de geçerlidir.

Kontrolör; çıkarlarınız, haklarınız veya özgürlüklerinizin ötesinde söz konusu verilerin işlenmesi için haklı ve yasal bir dayanak sunması veya söz konusu veri işlemenin yasal taleplerin oluşturulması, yürütülmesi veya bunlara karşı savunma oluşturulması için gerekli olması durumları haricinde söz konusu verileri işleyemez.

Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan reklam sağlama amacıyla gerçekleştirilmişse, söz konusu reklam sağlama amacı ile ilgili olarak herhangi bir zamanda sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz; bu durum ayrıca söz konusu kişisel reklamlarla ilgili profil oluşturma için de geçerlidir.

Doğrudan reklam amaçlı olarak işlemeye itiraz etmeniz durumunda sizinle ilgili kişisel veriler bu amaçlarla kullanılamaz.

Direktif 2002/58/AT haricinde sosyal bilgi hizmetlerinin kullanımı ile bağlı olarak teknik özelliklerin kullanıldığı durumlarda otomatik olarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

8. Veri koruma mevzuatı altında onay beyannamesinin iptali hakkı

Veri koruma kanunu uyarınca istediğiniz zaman onay beyanınızı iptal etme hakkınız vardır. Onayın iptal edilmesi, aynı işlem iptal edilene kadar, onaya kapsamında gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemez.

9. Düzenleyici otoriteye şikayette bulunma hakkı

Farklı bir idari veya yargı yolu ile çözüm olanağı bulunmasından farklı olarak, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR'ı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, ikamet ettiğiniz, iş yerinizin bulunduğu veya ihlal şüphesinin bulunduğu konumun üye ülkelerden birinde olması durumunda, bir denetim kurumuna şikayetlerinizi bildirme hakkına sahipsiniz.

Şikayetin bildirildiği denetim kurumu şikayet eden tarafa şikayetin durumunu ve sonuçlarını bildirir; bunlara GDPR Madde 78 uyarınca teymiz olanağı da dahildir.

IX. Değişiklik hakkı

Bahsi geçen veri gizliliği bildirimini mevcut düzenlemelere uyarlamak için değiştirme hakkımız saklıdır; bu web sitemizdeki ürün teklifleri için de geçerlidir.

Tarih: Mayıs 2018