Tietosuoja

Lue sivuston käyttöehdot huolella. Sivustoa käyttämällä hyväksyt nämä ehdot.

I. Määritelmät

Tietosuojakäytännössä käytetään käsitteitä, jotka on määritetty EU:n tietosuoja-asetuksessa (GDPR). Tietosuojakäytännön luettavuuden ja ymmärtävyyden parantamiseksi olemme selostaneet käsitteet alla:

1. Henkilökohtaiset tiedot

GDPR:n mukaan henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka viittaavat tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön. Näillä tiedoilla tarkoitetaan esim. nimeä, syntymäpäivää, osoitetta, sähköpostiosoitetta, IP-osoitetta tai puhelinnumeroa tai käyttäjäsuhdetta. Tietoja, jotka eivät liity suoraan identiteettiisi – esim. kaikkien käyttäjien käytettävissä olevat verkkosivut tai sivuston käyttäjien lukumäärä – eivät ole henkilötietoja.

2. Rekisteröitävä

Rekisteröitävä on tunnistettu tai tunnistettava luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

3. Käsittely

Käsittelyä ovat kaikki ilman automaattisia prosesseja suoritetut toimenpiteet tai henkilötietoihin liittyvät menettelyt, kuten kerääminen, järjestäminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, lukeminen, kysyminen, käyttö, julkistaminen siirtämällä, levittämällä tai muulla tavoin, vertailu ja liittäminen, rajoittaminen, poistaminen tai hävittäminen.

4. Käsittelyn rajoitus

Käsittelyn rajoitus on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.

5. Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava

Rekisterinpitäjä on luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, joka päättää yksin tai yhdessä muiden kanssa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot. Jos tällaisen käsittelyn tarkoitus ja keinot määritellään EU:n tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai hänen nimittämisensä erityiset edellytykset voidaan säätää EU:n tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

6. Käsittelijä

Käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

7. Vastaanottaja

Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle luovutetaan henkilötietoja riippumatta siitä, onko kyse kolmannesta osapuolesta. Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkintatehtävän yhteydessä EU:n tai jäsenvaltioiden lainsäädännön puitteissa, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.

8. 3. osapuoli

>Kolmas osapuoli on luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, käsittelijä ja henkilö, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

9. Suostumus

Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

II. Rekisterinpitäjän nimi ja titteli [GDPR-asetuksen art. 4 §7]

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR), muiden EU-jäsenvaltioiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojamääräysten mukainen rekisterinpitäjä on:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern

Deutschland

Puh.: +49 711 3409-0
Sähköposti: info@pilz.de

Internet: www.cmse.com

III. Henkilötietojen käsittelijän nimi ja titteli

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on:

Ralf Bergmeir
BeratungsBüro Bergmeir GbR
Angelika und Ralf Bergmeir
Am Meerbach 10
73035 Göppingen
Deutschland

Puh.: +49 7161 651 2822
Sähköposti: ralf@bergmeir.de
Internet: www.bergmeir.com

IV. Yleistä tietojenkäsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Lähtökohtaisesti keräämme ja käsittelemme käyttäjien henkilötietoja ainoastaan silloin, kun niitä tarvitaan sivustomme toiminnan varmistamiseen sekä sisällön ja palvelujen tarjoamiseen. Keräämme ja käsittelemme käyttäjien henkilötietoja käyttäjän suostumuksella. Tästä voimme poiketa, kun aikaisemmin annetun suostumuksen toistaminen ei ole todellisista syistä mahdollista ja tietojen käsittely on sallittu oikeudellisista syistä.

2. Oikeudelliset perusteet henkilötietojen käsittelylle

Käyttäjän luovuttamia tai kerättyjä tietoja käytetään, käsitellään, varastoidaan ja tarvittaessa - jos laki vaatii, sopimuksessa edellytetään tai voimassa olevien sääntöjen mukaan sallitaan - luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan ​​sovellettavan tietosuojalainsäädännön (GDPR, liittovaltion tietosuojalaki ja telemedialaki) mukaisesti.

GDPR:n artiklassa 6 on erilaisia oikeusperustoja henkilötietojen käsittelylle, joihin viitataan tässä tietosuojakäytännössä:

Mikäli haemme rekisteröidyn suostumusta tietojen käsittelyyn, henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana toimii GDPR-asetuksen 6 § 1 lit.a.

Mikä henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, jonka toinen osapuoli käyttäjä on, oikeudellisena perusteena toimii GDPR-asetuksen 6 § 1 lit b. Tämä koskee myös käsittelyä, jota vaaditaan sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen.

Mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen yrityksemme juridisen velvoitteen täyttämiseksi, oikeudellisena perusteena toimii GDPR-asetuksen 6 § 1 c.

Siinä tapauksessa, että henkilötietojen käsittely on tarpeen käyttäjän tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeän intressin vuoksi, oikeudellisena perusteena toimii GDPR-asetuksen 6 § 1 d.

Mikäli käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun intressin turvaamiseksi ja mikäli nämä intressit eivät loukkaa käyttäjän perusoikeuksia, käsittelyn oikeudellisena perusteena toimii GDPR-asetuksen 6 § 1 f.

3. Tietojen poistaminen ja säilyttäminen

Rekisteröityjen henkilötiedot poistetaan tai estetään heti kun säilyttämisen syy häviää. Lisäksi tietoja voidaan säilyttää vain, jos se on sallittua rekisterinpitäjää koskevissa EU:n asetuksissa, laeissa tai muissa säännöksissä. Tiedot poistetaan tai estetään myös silloin, kun mainittujen direktiivien säilytysaika päättyy, ellei tietoja tarvitse säilyttää sopimuksen päättämiseksi tai täyttämiseksi.

V. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

Tietojesi keräämisen ja käytön laajuus ja luonne vaihtelevat sen mukaan, käytkö sivuillamme vain hakemassa tietoja tai hyödyntämässä tarjouksiamme ja mahdollisuutta yhteydenottoon sähköpostilla (VII):

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Joka kerta kun käyt sivustollamme, järjestelmä kerää automaattisesti tietoja tietokoneestasi. Tässä yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 • Selaimen tyyppi ja käytettävä versio
 • Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Käynnin päivämäärä ja aika
 • Verkkosivustot, joilta käyttäjä saapuu sivuillemme
 • Verkkosivut, jotka käyttäjän järjestelmä avaa sivustomme kautta

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän henkilötietojen kanssa.

2. Oikeudellinen perusta tietojenkäsittelylle

Tietojen tallennuksen ja lokitiedostojen oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 § 1 lit. f.

3. Käsittelyn tarkoitus

IP-osoitteen väliaikainen tallentaminen on tarpeen verkkosivuston toimittamiseksi käyttäjän tietokoneeseen. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.

IP-osoite tallennetaan lokitiedostoon sivuston toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja sivuston optimointiin ja IT-järjestelmämme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei analysoida markkinointitarkoituksia varten.

Näihin tarkoituksiin meillä on oikeutettu intressi käsitellä tietoja GDPR-asetuksen 6 § 1 lit. f mukaan.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita keruutarkoituksen saavuttamiseen. Mikäli tietoja käytetään sivuston tarjoamiseen, ne poistetaan kyseisen istunnon päätteeksi.

Mikäli tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, ne poistetaan viimeistään 7 päivän kuluttua. Tietoja voidaan säilyttää kauemmin. Siinä tapauksessa käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai anonymisoidaan niin, ettei niitä voi enää yhdistää käyttäjään.

5. Vastustus- ja poistomahdollisuus

Tietojen keruu sivuston tarjoamiseksi ja tietojen tallennus lokitiedostoihin on välttämätöntä sivuston toiminnan kannalta. Tämän seurauksena käyttäjällä ei ole vastustusoikeutta.

VI. Evästeiden käyttö

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Kun käyttäjä avaa sivuston, selain voi tallentaa evästeen tietokoneen kiintolevylle. Eväste sisältää yksiselitteisen merkkijonon, joka mahdollistaa selaimen tunnistamisen seuraavan käynnin yhteydessä.

A. omat evästeet

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme evästeitä sivustomme helppokäyttöisyyden varmistamiseen. Eräät sivustomme elementit edellyttävät, että selain voidaan tunnistaa sivunvaihdon jälkeen.

Siirtyessään sivustoomme käyttäjille tiedotetaan infobannerilla evästeiden käytöstä, kehotetaan lukemaan tämä tietosuojakäytäntö ja pyydetään suostumus tässä yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn.

Evästeisiin tallennetaan ja siirretään seuraavat tiedot:

Content Management System Cookie

 • region_select
 • user_language – valittu kieli
 • user_region – käyttäjän alue
 • true (kun suostumus on annettu)
 • Käyttäjän aikavyöhyke

2. Oikeudellinen perusta tietojenkäsittelylle

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste käytettäessä teknisesti tarpeellisia evästeitä on GDPR-asetuksen 6 § 1 lit. f. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste evästeitä käytettäessä on käyttäjien suostumus GDPR-asetuksen art. 6 § 1 lit. a mukaan.

3. Käsittelyn tarkoitus

Teknisesti tarpeellisten evästeiden käytön tarkoitus on sivuston käytön helpottaminen. Joitakin sivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeitä. Ne edellyttävät, että selain tunnistetaan myös sivunvaihdon jälkeen.

Tarvitsemme evästeitä seuraavia varten:

 • Kieliasetukset
 • Maa

Teknisesti tarpeellisilla evästeillä kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilin luomiseen. Tässä tarkoituksessa oikeutettu intressimme tietojen käsittelyyn on GDPR-asetuksen 6 § 1 f.

4. Säilytysaika, vastustus- ja poistomahdollisuus

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja välitetään takaisin sivustoon. Käyttäjänä myös evästeet ovat täysin hallinnassasi. Selaimesi asetusten avulla voit estää tai rajoittaa evästeiden siirtoa. Tallennetut evästeet voidaan koska tahansa poistaa. Tämä voidaan tehdä automaattisesti. Jos sivustomme evästeet deaktivoidaan, sivuston kaikki toiminnot eivät ehkä toimi täysimääräisesti.

B. 3. osapuolen evästeet - etracker

Sivustollamme kerätään tietoja etracker GmbH -yhtiön (http://www.etracker.com) tekniikalla markkinointia ja optimointia varten. Tiedot eivät ole henkilökohtaisia. IP-osoitteet ja domain-nimet lyhennetään ennen tallennusta. Yksittäisten henkilöiden jäljittäminen on siten mahdotonta.

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Siirtyessään sivustoomme käyttäjille tiedotetaan infobannerilla evästeiden käytöstä analysointitarkoituksiin, kehotetaan lukemaan tämä tietosuojakäytäntö ja pyydetään suostumus tässä yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen avulla voidaan luoda käyttöprofiileja peitenimen alle. Tähän voidaan käyttää evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan paikallisesti selaimen välimuistiin. Eväste mahdollistaa selaimen uudelleen tunnistamisen. Kerättyjä tietoja ei käytetä sivuston käyttäjän tunnistamiseen. Käytämme tietoja vain sivustomme houkuttelevuuden selvittämiseen ja sen parantamiseen.

Kerättyjä tietoja ovat mm. verkkoselain, käyttöjärjestelmä, sivusto, jolta käyttäjä saapui, keskimääräinen vierailuaika ja avatut sivut.

etracker-eväste:

Kävijätunnistus etracker Analytics

Evästetunnistus etracker Analytics

 • Palaavien kävijöiden tunnistus
 • Mitataanko käyttäjän selaussyvyys
 • Tallentaa Visitor Motion -statuksen.

Tallennetaan ainoastaan käytettäessä Visitor Motionia:

 • Tallentaa Visitor Motion Sessionin statuksen.

Visitor Motionia käytetään käyttäjän toiminnan seuraamiseen, josta voidaan vetää johtopäätöksiä sivuston parantamiseksi.

2. Oikeudellinen perusta tietojenkäsittelylle

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste käytettäessä evästeitä analysointitarkoituksiin on käyttäjien suostumus GDPR-asetuksen 6 § 1 lit. a mukaan. etrackerin käytön oikeusperuste ilman käyttäjien suostumusta on GDPR-asetuksen 6 § 1 lit. f.

3. Käsittelyn tarkoitus

Analyysievästeitä käytetään sivustomme ja sen laadun parantamiseen. Analyysievästeiden avulla saamme tietää, miten sivustoa käytetään ja voimme siten jatkuvasti optimoida tarjontaamme. Saatujen tilastotietojen avulla voimme parantaa tarjontaamme ja tehdä siitä mielenkiintoisemman käyttäjille. Tämä on oikeutettu intressimme.

4. Säilytysaika, vastustus- ja poistomahdollisuus

Kerätyt tiedot tallennetaan pseudonymisoidusti ja analysoidaan. Voit koska tahansa kieltää tietojen keruun ja tallennuksen.

Poistakaa minut etracker-seurannasta.

5. Lisätietoa

Kolmannen osapuolen tiedot:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg
https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

VII. Sähköposti

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Yhteydenotto on mahdollista annetun sähköpostiosoitteen avulla. Siinä tapauksessa tallennetaan käyttäjän sähköpostissa antamat henkilötiedot. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja käytetään yksinomaan vuoropuhelun käsittelyyn.

2. Oikeudellinen perusta tietojenkäsittelylle

Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on käyttäjän suostumus GDPR-asetuksen 6 § 1 lit. a mukaan.

Sähköpostin lähetyksen yhteydessä saatujen tietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 § 1 lit. f. Mikäli sähköpostiyhteydenoton tavoitteena on sopimuksen solmiminen, tietojenkäsittelyn oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 § 1 lit. b.

3. Käsittelyn tarkoitus

Sähköpostiyhteydenoton yhteydessä meillä on oikeutettu intressi käsitellä tietoja.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita keruutarkoituksen saavuttamiseen. Henkilötiedot poistetaan, kun vuoropuhelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Vuoropuhelu päättyy, kun voidaan päätellä, että asia on käsitelty.

5. Vastustus- ja poistomahdollisuus

Käyttäjällä on koska tahansa oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus

Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla, hän voi koska tahansa kieltää henkilötietojensa tallennuksen. Vuoropuhelua ei silloin voida jatkaa.

Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan.

VIII. Rekisteröitävän oikeudet

Jos henkilötietojasi käsitellään, olet GDPR-asetuksen mukaan rekisteröity ja sinulla on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjään nähden:

1. Tiedonsaantioikeus

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä rekisteriote käsittelemistämme henkilötiedoista. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus vaatia seuraavia tietoja:

 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus,
 • käsiteltävien henkilötietojen luokka,
 • vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan,
 • henkilötietojen suunniteltu säilytysaika ja jos konkreettisia tietoja ei voida antaa, säilytysajan määritysperusteet,
 • oikeus korjata tai poistaa henkilötiedot, oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus vastustaa käsittelyä,
 • oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle,
 • kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä, kun henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä,
 • käytetäänkö automaattista päätöksentekoa ml profilointia GDPR-asetuksen 22 § 1 ja § 4 mukaan ja – ainakin näissä tapauksissa – merkityksellinen tieto kyseisestä logiikasta ja tällaisen käsittelyn soveltamisalasta ja tarkoitetusta vaikutuksesta rekisteröitävään.

Sinulla on oikeus vaatia tieto siitä, siirretäänkö henkilötietosi ulkomaille tai kansainväliselle organisaatiolle. Tässä yhteydessä voit vaatia GDPR-asetuksen 46:n mukaiset asianmukaiset takuut siirrolle.

2. Oikeus vaatia korjausta

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan ja/tai täydentämään tietosi, jos ne ovat virheelliset tai puutteelliset. Rekisterinpitäjän on oikaistava tiedot välittömästi.

3. Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista

Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoitusta seuraavin edellytyksin:

 • kun riitautat henkilötietojesi oikeellisuuden siksi ajaksi, kunnes rekisterinpitäjä voi tarkistaa tietojen oikeellisuuden,
 • käsittely on laitonta ja kiellät henkilötietojen poiston ja vaadit sen sijaan käsittelyn rajoitusta,
 • rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoja käsittelyn tarkoitukseen, mutta sinä tarvitset niitä oikeusvaatimusten tekemiseen tai puolustamiseen,
 • jos olet vastustanut käsittelyä GDPR-asetuksen 21 § 1 mukaan eikä ole vielä selvää ohitavatko rekisterinpitäjän oikeusperusteet sinun perusteesi.

Jos henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, tietoja saa käyttää – tallennusta lukuun ottamatta – ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeusvaatimusten tekemiseen tai puolustamiseen tai toisen luonnollisen tai juridisen henkilön oikeuksien suojaamiseen tai EU:n tai jäsenvaltioiden tärkeän julkisen intressin vuoksi.

Mikäli rajoitusta on rajoitettu em. syistä, rekisterinpitäjä tiedottaa sinulle ennen rajoituksen poistamista.

4. Oikeus vaatia poistoa

Poistovelvollisuus

Voit vaatia rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietosi välittömästi, ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan kyseiset tiedot välittömästi, jos joku seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Henkilötietoja ei tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muulla tavoin käsitelty.
 • Peruutat suostumuksesi käsittelyyn, jos käsittely perustui GDPR-asetukseen 6 § 1 lit. a tai GDPR-asetukseen 9 § 2 lit. a eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustetta.
 • Vastustat käsittelyä GDPR-asetuksen 21 § 1 mukaan, eikä käsittelylle ole aikaisempia oikeusperusteita tai vastustat käsittelyä GDPR-asetuksen 21 § 2 mukaan.
 • Henkilötietojasi on käsitelty laittomasti.
 • Henkilötietosi on poistettava rekisterinpitäjää koskevan EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen velvoitteen täyttämiseksi.
 • Henkilötietosi kerättiin tietoyhteiskunnan tarjoamiin palveluihin viitaten GDPR-asetuksen art. 8 § 1 mukaan.

b) Tiedot kolmannelle osapuolelle

Jos rekisterinpitäjä on julkaissut henkilötietosi ja hän on GDPR-asetuksen 17 § 1 mukaan velvollinen poistamaan tietosi, hänen on käytettävissä oleva teknologia huomioiden ja toteutuskustannuksiltaan kohtuullisin keinoin, ml tekniset toimenpiteet, ilmoitettava henkilötietojen käsittelijälle, että olet vaatinut kaikkien henkilötietoihin viittaavien linkkien poistamista sekä henkilötietoja kopioiden poistamista.

c) Poikkeukset

Poisto-oikeus ei ole voimassa, mikäli tietojen käsittely on tarpeen,

 • jotta voidaan käyttää oikeutta sananvapauteen ja tietoihin,
 • laillisen velvoitteen täyttämiseksi, joka edellyttää tietojen käsittelyä EU:n tai jäsenvaltioiden lakien mukaan taikka suorittamaan tehtävää yleisen edun nimissä tai rekisterinpitäjälle annetun julkisen vallan harjoittamiseksi,
 • yleisen kansanterveydellisen edun nimissä GDPR-asetuksen 9 § 2 lit. h ja i tai 9 § 3 mukaan,
 • yleisessä intressissä oleviin arkistointi-, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin GDPR-asetuksen 89 § 1 mukaan edellyttäen, ettei kohdassa a) nimetty oikeus tee näiden tavoitteiden saavuttamista mahdottomaksi tai vaikeuta sitä vakavasti tai
 • oikeudellisten vaatimusten tekemiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Oikeus saada tietoa

Jos olet käyttänyt oikeuttasi oikaisuun, poistamiseen tai käsittelyyn rajoittamiseen rekisterinpitäjän suhteen, hänellä on velvollisuus ilmoittaa kaikille vastaanottajille, joille henkilötietosi on luovutettu, tietojen korjaamisesta tai poistamisesta tai tietojen käsittelyn rajoittamisesta ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai vaadi kohtuutonta vaivaa.

Sinulla on oikeus saada tietoja näistä vastaanottajista rekisterinpitäjältä.

6. Oikeus siirtää tiedot

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjälle luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yhteisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjällä henkilötietojen luovuttaneen rekisterinpitäjän estämättä edellyttäen, että

 • käsittely perustuu suostumukseen GDPR-asetuksen 6 § 1 lit. a tai GDPR-asetuksen 9 § 2 lit. b mukaan tai sopimukseen GDPR-asetuksen 6 §1 lit. b mukaan ja
 • käsittely tapahtuu automaattisella menettelyllä.

Käyttäessäsi tätä oikeutta sinulla on myös oikeus vaatia, että henkilötiedot lähetetään suoraan yhdeltä rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa loukata muiden henkilöiden vapauksia tai oikeuksia.

Oikeus tietojen siirtoon ei koske henkilötietojen käsittelyä, joka tehdään yleisessä intressissä olevan tehtävän suorittamiseksi ja rekisterinpitäjälle siirretyn julkisen vallan harjoittamiseen.

7. Vastustusoikeus

Sinulla on koska tahansa oikeus henkilökohtaisista syistä johtuen vastustaa henkilötietojesi käsittelyä GDPR-asetuksen 6 § 1 lit. e tai f perusteella; tämä koskee näiden ehtojen tukemaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei enää käsittele henkilötietojasi, ellei se voi osoittaa käsittelylle perusteltuja syitä, jotka ohittavat sinun intressisi, oikeutesi ja vapautesi tai käsittely on tarpeen oikeusvaatimusten tekemiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramainontaa varten, sinulla on koska tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten; tämä koskee myös profilointia, sikäli kuin se liittyy tällaiseen suoramainontaan.

Mikäli vastustat käsittelyä suoramarkkinointia varten, henkilötietojasi ei enää käsitellä tätä tarkoitusta varten.

Sinulla on mahdollisuus tietoyhteiskunnan palveluja käyttäessäsi - direktiivistä 2002/58/EY riippumatta - käyttää oikeuttasi vastustaa automatisoiduilla prosesseilla, joissa käytetään teknisiä erittelyjä.

8. Oikeus peruuttaa suostumus

Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen peruutusta tehdyn käsittelyn oikeudellisuuteen.

9. Oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle

Muita hallinnollisia tai oikeussuojakeinoja rajoittamatta sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, erityisesti asuinpaikkasi, työpaikkasi tai väitetyn rikkomuksen jäsenvaltiossa, jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittely on vastoin GDPR-asetusta.

Valvontaviranomainen tiedottaa kantelijalle kantelun tilasta ja tuloksista, mukaan lukien mahdollisesta oikeussuojakeinosta GDPR-asetuksen 78 artiklan nojalla.

IX. Muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä noudattamaan voimassa olevia ehtoja ja tarjouksia.

 

Toukokuu 2018