Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö

Pilzin insinöörit pitävät CMSE®-koulutuksen. Kouluttajilla on monivuotinen käytännön kokemus ja erinomaiset tiedot koneturvallisuudesta ja heillä on vastaavat pätevyydet suunnittelun ja turvallisuuden alalta - lisäksi he ovat itsekin sertifioituja koneturvallisuusasiantuntijoita.

Menetelmät ja menettelyt

Koulutus tapahtuu interaktiivisina esityksinä, joissa kaikki osallistujat haastetaan kommunikoimaan aktiivisesti kouluttajien ja ryhmän kanssa. Neljän päivän aikana käsitellään viisi moduulia. Osallistujat voivat syventää osaamistaan kahdessa työpajassa. Viimeisenä päivänä järjestetään koulutusmateriaaliin perustuvat koe, jonka osallistuvien on läpäistävä saadakseen sertifikaatin.

Päivä 1

Moduuli 1 - Johdanto turvallisuuteen

 • Turvallisuuden perusteet
 • Miksi koneturvallisuus on huomioitava?
 • Johdanto asianmukaisiin turvallisuusmääräyksiin
 • Velvollisuudet ja vastuut
 • Johdanto turvallisuuden hallintajärjestelmiin

Moduuli 2 - Koneturvallisuutta koskevat määräykset

 • Koneiden suunnittelua, valmistusta ja huoltoa koskeva lainsäädäntö ja työvälineet kansallisella painotuksella
 • Vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja menettelyt sekä koneiden käyttöönotto, kauppa ja käyttöönotto, esim. CE-merkintä Euroopassa
 • Työvälineitä ja työpaikkaa koskevat määräykset
 • Työsuojelun huomioiminen koneisiin liittyen, ml. ergonomia, melu, värähtelyt ja kemikaalit

 

 

 

 

 

Päivä 4

Moduuli 5 - Fluiditekniikan toiminnallinen turvallisuus

 • Standardien ISO 4413 (hydrauliikka) ja ISO 4414 (pneumatiikka) vaatimukset
 • Hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien turvalliseen käyttöön liittyvät vaadittavat toimenpiteet
 • Hydraulisten ja pneumaattisten rakenteiden erikoisuudet
 • Fluiditekniikan turvallisuuden liittyvien osien suunnittelu standardin ISO 13849-1 mukaan
 • Käytännön harjoituksia liittyen hydraulisiin ja pneumaattisiin turvallisuusjärjestelmiin
 • Toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvät työpaja käyttöesimerkkeineen
 • Kysymyksiä ja vastauksia
 • CMSE®-koe

Päivä 2

Moduuli 3 - Riskiarviointi

 • Riskiarviointi kansainvälisen standardin ISO 12100 mukaan ja sen käyttö riskiarviointiin konkreettisten esimerkkien perusteella
 • Riskiarvioinnin suoritus vaihe vaiheelta
 • Muiden konestandardien käyttö riskiarviointiprosessissa
 • Lyhyt yleiskatsaus riskien pienentämiseen riskiarvioinnin jälkeen
 • Käytännön työpaja riskiarviointiesimerkkeineen

Moduuli 4 - Mekaaniset suojavarusteet

 • Mekaanisia suojavarusteita koskevat kansainväliset vaatimukset
 • Suojavarusteet: määritelmät, tyypit ja käyttöesimerkit
 • Turvallisuusetäisyyksien laskenta standardin ISO 13857 mukaan

Moduuli 4 - Turvallisuuskomponentit ja teknologiat

 • Turvallisuuskomponenttien, vaatimusten ja käytön yleiskuvaus
 • Erittely ja käyttö, hyöty- ja haittapuolet (esim. lukituslaitteistot, valoristikot, kaksinkäsinkäyttölaitteet), tekniset ja täydentävät suojavarusteet (esim. suoja-aidat, valopuomit, hätäpysäytyslaitteet)
 • Ohjausjärjestelmien käyttö turvallisuuteen liittyen

Päivä 3

Moduuli 4 - Sähköiset turvallisuusvaatimukset

 • Kansainvälisen standardin IEC 60204-1 käyttö: Koneiden ja laitteistojen sähköjärjestelmät
 • Sähkörakenteiden tarkastelu - syötöstä määräystenmukaiseen varmistukseen
 • Sähkökäyttöisten koneiden turvallinen käyttö ja huolto

Moduuli 5 - Ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus

 • Standardien ISO 13849 vaatimusten yksityiskohtainen tarkastelu
 • Toiminnallisten turvallisuusohjausjärjestelmien erittely, suunnittelu ja validointi Turvallisuustoimintojen suoritustason (PL) ja turvallisuuden eheystason (SIL) määrittäminen
 • Arkkitehtuurin valinta kategorioiden toteutuksen käytännön esimerkkien avulla
 • Ohjelmiston elinkaari: vaatimukset ja käyttö
 • Varmistus ja validointi
 • Johdanto standardiin IEC 62061
 • Käytännön harjoituksia liittyen PL- ja SIL-validointiin