Siz de bir Global Emniyet Yöneticisi misiniz?

Siz de bir Global Emniyet Yöneticisi misiniz?

Tom Robertson Global Emniyet Yöneticisidir. Tom, merkezi Almanya’da bulunan çok uluslu bir üretim şirketinde çalışmaktadır. Kendisi 20 ülkede 42 fabrikada görev yapan 5.580+ çalışanın güvenliğinden sorumludur. Her şirket tesisinin gerekli düzeyde emniyet şartlarına uymasını sağlamakla yükümlüdür.

Kapsamlı Çözümler ve Ortak Dil

Tom, aynı düzeyde iletişim kurabileceği küresel bir ekibe ihtiyaç duyuyordu. Her bir konuma makine emniyetini denetleyecek en az bir kişi atamak ve şirket çapında, uluslararası tek bir yaklaşımla her şeyi koordine etmek istiyordu. Seçilen makine kursunun katılan diğer kişilerin de ilgisini çekmesi gerekiyordu.

Onun kendi isteği ekibini makine emniyeti konusunda uzman kişilere dönüştürecek ve farklı yerlerde bulunan çalışanların ortak bir makine emniyeti ‘dili’ benimsemesini sağlamak için global çapta tutarlı bir yaklaşım benimseyen bir kurstu.

Tutarlı Seviyede Uzman Anlayışı

Ekip üyelerinin çoğu CMSE® sınavını geçti. Daha az deneyimli ekip üyelerinin yeniden sınava girmesi gerekti.

Tom bunun şu açılardan üç kat faydalı olduğunu görebiliyor:

  • Aynı uzmanlık seviyelerine sahip olduklarından CMSE®ler ile global çapta aynı düzeyde iletişim kurabiliyor
  • Her tesisteki görevli personelin yasalardan ve koruyucu önlemlerden işlevsel emniyete kadar tüm yaşam döngüsü açısından gerekli becerilere sahip olduğundan emin olabiliyor
  • Şirketin kurumsal emniyet politikasının global çapta tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlayabiliyor

Global Etkiniz

Birden çok ülkeden sorumlu yönetici olarak CMSE® işe almanız kurumsal politikaları daha verimli şekilde hayata geçirmenize ve makine emniyeti konusunda global çapta tutarlı bir yaklaşım benimsemenize imkan verecektir.