CMSE® – Informacje

CMSE® – Informacje

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa maszyn, opracowano szkolenie CMSE® (Certified Machinery Safety Expert), które spełnia wymagania zarówno specjalistów ds. bezpieczeństwa maszyn, jak i ich pracodawców. W jego trakcie omawiane są kwestie, z którymi na co dzień stykają się pracownicy mający do czynienia z bezpieczeństwem maszyn. Uczestnicy pomyślnie kończący kurs mogą poświadczać swoje kompetencje wydanym przez niezależną organizację certyfikatem.