Certyfikacja TÜV NORD

Certyfikacja TÜV NORD

TÜV NORD jako międzynarodowa jednostka certyfikująca

Szkolenie CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) jest certyfikowane przez niezależną jednostkę TÜV NORD. TÜV NORD wybiera 40 pytań stanowiących treść egzaminu w ostatnim dniu szkolenia. Zaliczenie egzaminu z wynikiem 80% lub wyższym skutkuje otrzymaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie bezpieczeństwa maszyn wydanego przez TÜV NORD.

Wyniki egzaminu TÜV NORD

Pilz zawiadamia uczestników o wynikach egzaminu. Uczestnicy, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku otrzymują możliwość powtórnego przystąpienia do egzaminu w późniejszym terminie. Terminy te zależą od dostępności i są uzgadniane między uczestnikami, firmą Pilz i  TÜV NORD. Od chwili zawiadomienia o pomyślnym wyniku egzaminu uczestnikowi przysługuje prawo do posługiwania się tytułem CMSE®. Certyfikat TÜV NORD może służyć jako dowód kompetencji w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Ponowna certyfikacja TÜV NORD

TÜV NORD wymaga ponownej certyfikacji po upływie czterech lat od wydania certyfikatu. Wiąże się to z koniecznością przejścia jednodniowego szkolenia, podczas którego omawiane są zmiany w przepisach i normach, najlepsze międzynarodowe praktyki oraz nowe technologie zabezpieczeń. Firma Pilz skontaktuje się z Tobą, gdy zbliżać się będzie termin ważności Twojego certyfikatu. Za ponowną certyfikację również odpowiada TÜV NORD.

Certyfikat TÜV NORD dla rozwoju kariery

Certyfikat TÜV NORD poświadcza kompetencje w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Jest uznawany na całym świecie. Pozwala rozwinąć karierę i zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy.