Procedura aplikowania na CMSE®

Procedura aplikowania na CMSE®

Zgłoszenie na szkolenie CMSE®, musi być złożone przez oficjalny formularz aplikacyjny dostępny na stronach lokalnych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem CMSE® w Twoim kraju. Kontakt

Wymagania dotyczące zgłoszeń

Wszystkie zgłoszenia są analizowane w celu weryfikacji uprawnień kandydatów. Kandydaci zostaną poinformowani przez firmę Pilz o tym, czy zostali przyjęci na szkolenie. Przypominamy, że wszelkie informacje przekazane firmie Pilz w formularzu aplikacyjnym są traktowane jako ściśle poufne. Ani Pilz, ani TÜV NORD nie przekaże Twoich danych osobowych osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wypełnienia formularza aplikacyjnego prosimy o kontakt pod adresem e-mail admin@cmse.com