CMSE® dla pracodawców

CMSE® dla pracodawców

Behawioralne badania kwestii związanych z bezpieczeństwem wykazały, że czynne wspieranie nieustannego rozwoju zawodowego pracowników, poprzez stosowanie proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa maszyn przyczynia się do zwiększenia świadomości praktyk bezpieczeństwa oraz poprawy skuteczności ich wdrażania.

Rozszerz kompetencje pracowników swojego przedsiębiorstwa

Dysponowanie wykwalifikowanymi zakładowymi specjalistami utwierdza w przekonaniu o zgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiedza nabyta w trakcie szkolenia zostanie bez wątpienia przekazana pozostałym pracownikom przedsiębiorstwa, co przełoży się na rozszerzenie wewnętrznych kompetencji i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Inne pośrednie korzyści płynące ze szkolenia i zatrudniania pracowników z uprawnieniami CMSE® to poprawa wydajności i zwiększenie stopnia zgodności z wymaganiami jakościowymi.

CMSE® w Twojej organizacji

Zatrudnianie pracowników z uprawnieniami CMSE® przekłada się na:

  • Wzrost efektywności wykorzystania czasu i materiałów
  • Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy oraz powiązanych z nimi kosztów
  • Obniżenie kosztów utrzymania sprzętu
  • Ograniczenie rotacji i nieobecności pracowników
  • Zmniejszenie ponoszonych kosztów rekrutacji

Rozwój personelu przez szkolenia

Stwarzanie możliwości rozwoju kariery może pomóc w zatrzymaniu w firmie najlepszych pracowników. Zatrudnianie pracowników z uprawnieniami CMSE® sprawi, że specjaliści od rekrutacji kierujący ambitnych i biegłych kandydatów do sektorów technicznych wykorzystujących maszyny będą postrzegać Twoją firmę jako lidera w dziedzinie bezpieczeństwa. Pozwoli Ci to również zbudować silną markę wśród instytucji edukacyjnych doradzających utalentowanym, obiecującym młodym ludziom.

Twój zakład – Twoja odpowiedzialność

Zatrudnianie specjalistów, którzy mogą poświadczyć swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa maszyn sprawi, że Twój zakład będzie postrzegany jako działający proaktywnie na polu bezpieczeństwa i higieny pracy.