Wymagania

Wymagania

Kryteria wstępne określono w celu zapewnienia, że każdy kandydat przyjęty na szkolenie będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje wymagane do udziału w nim. Każdy zgłaszający musi wypełnić w całości formularz aplikacyjny, który służy nam do gromadzenia informacji stanowiących podstawę do oceny kwalifikacji kandydata. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia złożone poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej.

Uprawnienie do udziału w szkoleniu

Formularze są oceniane według wytycznych określonych przez grono specjalistów ds. bezpieczeństwa maszyn współpracujących ze specjalistami reprezentującymi firmę Pilz oraz TÜV NORD. Formularz uwzględnia kwalifikacje zawodowe, doświadczenie na polu zapewniania bezpieczeństwa maszyn oraz bieżące zatrudnienie.


Poniżej wyszczególniono minimalne kryteria, które kandydat musi spełnić w celu zakwalifikowania go do udziału w szkoleniu. Stwierdzenie uprawnienia do udziału w szkoleniu wymaga spełnienia minimum jednego z poniższych kryteriów.


 

Kryterium 1:

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa

Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone co najmniej jedno szkolenie w dziedzinie związanej z bezpieczeństwem maszyn, np. w naukach technicznych, projektowaniu i konstruowaniu zabezpieczeń czy utrzymaniu i naprawie zabezpieczeń

   

                               

Kryterium 2:

Stosowne kwalifikacje i co najmniej roczne doświadczenie

Wykształcenie techniczne w dziedzinie nauki (ogólne), inżynierii, techniki, projektowania i konstruowania lub utrzymania i naprawy maszyn, uzyskane na uczelni wyższej lub w technikum w programie minimum 2-letnim

I

Minimum roczne doświadczenie praktyczne, w co najmniej jednej dziedzinie związanej z bezpieczeństwem maszyn, np. w naukach technicznych, projektowaniu i konstruowaniu zabezpieczeń czy utrzymaniu i naprawie zabezpieczeń.