Często zadawane pytania CMSE®

 

Korzyści i kompetencje

Jakie korzyści daje uzyskanie kwalifikacji CMSE® – Certified Machinery Safety Expert?

Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, uzyskasz honorowany na całym świecie certyfikat TÜV NORD. Staniesz się również członkiem globalnej społeczności ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

Jakie kwalifikacje i kompetencje posiadają trenerzy CMSE®?

Szkolenie CMSE® prowadzone jest przez trenerów firmy Pilz, którzy uzyskali certyfikat CMSE nadawany przez TÜV NORD. Posiadają oni bogate doświadczenie praktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn i są ekspertami w omawianej dziedzinie.

 

Wymagania wstępne i aplikacja

 

Jakie są wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na szkolenie CMSE®?

Aby uczestniczyć w szkoleniu CMSE®, musisz spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

Warunek 1: Co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy związanej z bezpieczeństwem maszyn.

Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w  dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa maszyn, na przykład technologii, projektowania i wytwarzania produktów, konserwacji i napraw związanych z bezpieczeństwem.

LUB

Warunek 2: Kwalifikacje oraz co najmniej 1 rok doświadczenia

Tytuł naukowy w dziedzinie nauk ogólnych, inżynierii, technologii, projektowania i konstrukcji lub konserwacji i napraw maszyn na poziomie wyższej uczelni, gdzie czas trwania nauki wynosi co najmniej dwa lata.

ORAZ

Co najmniej jeden rok praktyki zawodowej w  zakresie bezpieczeństwa maszyn, na przykład technologii, projektowania i wytwarzania produktów, konserwacji i napraw związanych z bezpieczeństwem.

Dlaczego należy podać informacje o kwalifikacjach w formularzu aplikacyjnym?

Informacja ta jest niezbędna do weryfikacji spełnienia wymagań wstępnych. Wszystkie informacje przekazane w formularzu aplikacyjnym przetwarzane są z zachowaniem najwyższej poufności i nie są udostępniane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących formularza aplikacyjnym skontaktuj się z admin@cmse.com.

W jaki sposób dowiem się o zakwalifikowaniu na szkolenie CMSE®?

Twoja aplikacja zostanie sprawdzona pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań. Następnie firma Pilz skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie.

Co w przypadku, gdy moja aplikacja nie spełni niezbędnych wymagań?

Minimalne wymagania zostały ustalone w taki sposób, aby umożliwić potencjalnym kandydatom realną szansę zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu CMSE® w przypadku posiadania przez nich niezbędnej wiedzy i doświadczenia w połączeniu z intensywnym 4-dniowym szkoleniem CMSE®. Jeśli potencjalny kandydat nie dysponuje jeszcze odpowiednią wiedzą ani wystarczającym doświadczeniem, zalecamy skorzystanie ze szkoleń wprowadzających.

Czy można uczestniczyć najpierw w szkoleniu podstawowym lub zaawansowanym?

Pilz oferuje szeroką gamę szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn, które nie wymagają spełnienia żadnych szczególnych warunków wstępnych. Tematy szkolenia, ich treść i szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są tutaj. Możesz również skontaktować się z nami w sprawie innych szkoleń.

 

Usługi i warunki

 

Co zawiera opłata za szkolenie?

Opłata za szkolenie obejmuje:

  • czterodniowe szkolenie,
  • lunch i przerwy kawowe każdego dnia,
  • całą dokumentację szkoleniową i materiały informacyjne,
  • opłatę egzaminacyjną,
  • opłatę za certyfikat (po zdaniu egzaminu).

Więcej informacji dotyczących szkolenia znajdziesz tutaj

Czy oprócz opłat za szkolenie są jakieś dodatkowe opłaty?

Poza wymienionymi opłatami nie ma innych opłat za szkolenie. Opłaty za szkolenie obejmują wszystkie koszty związane z certyfikacją, w tym opłatę egzaminacyjną i opłatę certyfikacyjną. Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem oraz posiłkami poza okresem szkolenia. W przypadku niezaliczenia egzaminu przy pierwszej próbie uczestnik ponosi koszty powtórzenia egzaminu. Odnowienie certyfikatu po upływie 4 lat podlega również opłacie, która obejmuje koszt jednodniowego szkolenia oraz opłaty recertyfikacyjne.

Chcę zapisać kilka osób ze swojej firmy. Czy w przypadku grup obowiązują zniżki?

Aby zapisać kilku uczestników lub zorganizować szkolenie w swoim zakładzie pracy, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem firmy Pilz. Możesz skorzystać również ze szkoleń CMSE organizowanych w innych krajach.

Jakie są metody płatności?

W formularzu aplikacyjnym podane są warunki płatności obowiązujące w każdym kraju organizującym szkolenie.

Organizatorem szkolenia jest firma Pilz i to ona jest odbiorcą wszelkich płatności. Płatność ta obejmuje dodatkowe koszty, m.in. koszty wydania certyfikatu TÜV NORD, przystąpienia do egzaminu oraz wyżywienie w trakcie szkolenia (patrz: opłata za szkolenie)

W formularzu aplikacyjnym podane są informacje dotyczące płatności, specyficzne dla każdego kraju organizującego szkolenie CMSE®.

Co w przypadku rezygnacji ze szkolenia?

W formularzu , a także w Zasadach i warunkach CMSE podane są również informacje dotyczące warunków rezygnacji ze szkolenia.

Co w przypadku, gdy nie będę uczestniczyć w każdym dniu szkolenia?

Opłata za szkolenie jest bezzwrotna, istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu w kolejnym terminie. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do uczestnictwa w całym czterodniowym kursie oraz przystąpienia do egzaminu końcowego. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających uczestniczenie w szkoleniu, należy skontaktować się bezpośrednio z oddziałem organizującym szkolenie.

Czy można wysłać inną osobę w zastępstwie?

Nie można wysłać na szkolenie innego uczestnika w zastępstwie. Aby uzyskać certyfikat CMSE® należy osobiście uczestniczyć w każdym dniu szkolenia.

 

Egzamin i certyfikat

 

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać egzamin końcowy?

Aby uzyskać certyfikat CMSE®, należy prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 80% pytań. Na egzaminie końcowym uczestnicy mogą korzystać z materiałów szkoleniowych i własnych notatek.

Czy poznam wyniki egzaminu tuż po jego zakończeniu?

Karty egzaminacyjne przygotowywane są przez TÜV NORD. Wyniki egzaminu zostaną podane w terminie około 4 tygodni po  zakończeniu szkolenia. Informację o wyniku egzaminu otrzymasz drogą mailową.

Czy istnieją materiały pomocne w przygotowaniu się do szkolenia?

Wszystkie informacje niezbędne do uzyskania certyfikatu zostaną podane w trakcie szkolenia. W trakcie egzaminu możesz korzystać z materiałów szkoleniowych oraz własnych notatek.
Sprawdź swoją wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn, wypełnij nasz Quiz CMSE®. Możesz sprawdzić swoją wiedzę, odpowiadając na 10 pytań o treści i zakresie zbliżonym do pytań na egzaminie CMSE®.

Czy przygotowanie do egzaminu CMSE® wymaga dużego nakładu pracy?

Wszystkie informacje niezbędne do uzyskania certyfikatu zostaną podane w trakcie szkolenia. Pierwszego dnia otrzymasz kompletne materiały szkoleniowe, z których można korzystać w trakcie egzaminu CMSE®. Egzamin jest prawdziwym wyzwaniem, dlatego też należy dokładnie przeanalizować informacje przekazane w trakcie szkolenia.

Jak odnowić swój dotychczasowy certyfikat?

Certyfikat CMSE® musi być odnawiany co cztery lata. W tym celu należy wziąć udział w płatnym jednodniowym szkoleniu recertyfikacyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są tutaj.

 

Sprawy organizacyjne.

 

 

Czy można uzyskać dofinansowanie na szkolenie CMSE®?

W niektórych krajach można otrzymać dofinansowanie do szkolenia CMSE®. Jego wysokość ustalają przepisy krajowe. Więcej informacji uzyskaszkontaktując się bezpośrednio z oddziałem organizującym szkolenie.

Jak i gdzie można zarezerwować nocleg? Czy przewidziane są jakieś zniżki dla uczestników szkolenia?

Zapewniamy wsparcie w rezerwacji noclegu.