Aplikacja

Aplikacja

Szczegóły dotyczące formularza aplikacyjnego CMSE® i powiązanych z nim wymagań określono w sposób zapewniający, że uczestnicy szkolenia będą spełniać określone wymagania techniczne, zgodne z treścią szkolenia oraz pozwalające przystąpić im do pisemnego egzaminu. Przed przesłaniem zgłoszenia należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami oraz wypełnić wszystkie pola formularza aplikacyjnego.