Szczegółowe informacje na temat szkolenia

Szczegółowe informacje na temat szkolenia

Szkolenia CMSE® zostało opracowane ze szczególnym uwzględnieniem złożonych kwestii technicznych i prawnych związanych z bezpieczeństwem maszyn. Jego treść dobrano w sposób zapewniający zaznajomienie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w całym cyklu życia maszyny oraz rozszerzono o warsztaty praktyczne mające na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy. Otrzymanie wydanego przez niezależną jednostkę certyfikatu wymaga pomyślnego zaliczenia egzaminu kończącego szkolenie.