Procedura egzaminacyjna

  • Egzamin ma formę pisemną i składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru.
  • Czas trwania egzaminu to 60 minut.
  • Podczas egzaminu uczestnik może korzystać z materiałów pomocniczych, które otrzymał w trakcie szkolenia.
  • Kandydaci pomyślnie zaliczający egzamin otrzymują certyfikaty.
  • Kandydaci, którzy nie zaliczyli egzaminu zostają o tym poinformowani i mogą przystąpić do niego powtórnie w wyznaczonych terminach.

Ponowne przystąpienie do egzaminu

Dopuszczenie do pisemnego egzaminu wymaga stuprocentowej frekwencji na wszystkich pięciu modułach szkoleniowych. W przypadku niezaliczenia egzaminu konieczne jest powtórzenie go w całości. Pierwsze powtórne przystąpienie do egzaminu nie wymaga powtórnego udziału w czterodniowym szkoleniu. Kolejne powtórne przystąpienie do egzaminu wymaga ponownego uczestnictwa w całym szkoleniu.